Dostawa urządzeń laboratoryjnych do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM

Numer sprawy:  16/P/2019

Status:  aktywny

Data ogłoszenia:  20/09/2019

Przedmiotem niniejszego, podzielonego na części zamówienia, jest dostawa do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM  fabrycznie nowych urządzeń laboratoryjnych, szczegółowo opisanych w SIWZ wraz z załącznikami, w tym w ZAŁĄCZNIKU A do SIWZ.