Międzynarodowe warsztaty MAEA w OR POLATOM

Z inicjatywy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu, w dniach 4-8 czerwca 2018 r gościliśmy w Ośrodku Radioizotopów POLATOM uczestników międzynarodowych warsztatów „Technical Meeting on Production and Quality Control of Theranostic Labelled Peptides”.

Brali w nich udział eksperci MAEA z Austrii, Niemiec i Polski oraz uczestnicy z Bułgarii, Chorwacji, Czech, Grecji, Czarnogóry, Rumunii, Słowenii, Turcji, Ukrainy i Węgier. Wśród słuchaczy znalazło się też liczne grono pracowników naukowych POLATOMu i Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej.

Głównym celem spotkania była wymiana informacji na temat najnowszych osiągnięć w przygotowywaniu oraz kontroli jakości peptydów znakowanych izotopami promieniotwórczymi, zarówno przeznaczonych do diagnostyki jak i do leczenia w medycynie nuklearnej. Obok wykładów uczestnicy mieli też możliwość bezpośredniego sprawdzenia zdobytej wiedzy w czasie zajęć praktycznych w specjalnie do tego przeznaczonych laboratoriach badawczych.