Sukcesywna dostawa gazów wraz z transportem i dzierżawą butli do NCBJ OR POLATOM

Numer sprawy:  23/P/2019

Status:  aktywny

Data ogłoszenia:  06/12/2019

 Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa gazów wraz z transportem do NCBJ OR POLATOM zgodnie z SIWZ wraz z załącznikami.  Załączniki: