Pani Renata Mikołajczak profesorem „belwederskim”

Z ogromną przyjemnością pragniemy poinformować, że dr hab. inż. Renata Mikołajczak, profesor Narodowego Centrum Badań Jądrowych, pełniąca funkcję Pełnomocnika Dyrektora OR POLATOM ds. Naukowych oraz Współpracy Krajowej i Międzynarodowej, po pozytywnej rekomendacji Rady Doskonałości Naukowej otrzymała tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne. 

Prof. dr hab. n med. inż. Renata Mikołajczak jest niezwykle twórczą i aktywną osobą od lat zaangażowaną w działalność badawczo-rozwojową w dziedzinie radiofarmacji. Jest autorem wielu publikacji i wdrożeń w tej dziedzinie, recenzentem w czasopismach naukowych związanych z medycyną nuklearną  i aktywnie uczestniczy w realizacji projektów naukowych zarówno w kraju jak i zagranicą. Jest członkiem Zarządu PTMN oraz przewodniczącą grupy roboczej PRP (Precursors for Radiopharmaceutical Preparations) Komisji Farmakopei Europejskiej oraz kierownikiem projektu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Radfarm. Wielu wybitnych ekspertów w dziedzinie medycyny nuklearnej i radiofarmacji rozpoczynało i kontynuuje swoją karierę zawodową oraz naukową mając wsparcie Pani Profesor.

Gratulujemy i jesteśmy bardzo dumni, że jest członkiem naszego zespołu, że możemy liczyć na jej merytoryczny wkład w różnych aspektach naszej działalności.

Dyrekcja i pracownicy OR POLATOM.