Poszukujemy chemika

OFERTA PRACY

Ośrodek Radioizotopów POLATOM
Narodowego Centrum Badań Jądrowych
05-400 Otwock, ul. A. Sołtana 7

zatrudni

chemika

w Laboratorium Wzorców Radioaktywności

Opis stanowiska:

 • wytwarzanie wzorcowych roztworów i źródeł promieniotwórczych,
 • przygotowywanie próbek do pomiaru aktywności radionuklidów,
 • pomiary aktywności radionuklidów oraz opracowywanie danych pomiarowych,
 • nadzór nad wyposażeniem pomiarowym,
 • opracowywanie i doskonalenie instrukcji technicznych systemu zarządzania laboratorium,
 • udział w pracach badawczo-rozwojowych w obszarze metrologii radionuklidów,
 • udział w walidacjach metod analitycznych.

Wymagania:

 • wykształcenie co najmniej średnie, o profilu chemicznym,
 • znajomość zagadnień z obszaru radiochemii,
 • mile widziana praktyka w pracy laboratoryjnej, w tym doświadczenie w walidacji metod analitycznych,
 • dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiająca korzystanie z zagranicznych publikacji specjalistycznych,
 • dobra znajomość pakietu Microsoft Office,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • dobra organizacja pracy i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • samodzielność w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę poprzedzoną okresem próbnym;
 • przyjazną atmosferę pracy;
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • miejsce pracy ok. 30 km od centrum Warszawy (Otwock-Świerk);
 • transport zakładowy z Warszawy, Otwocka, Karczewa, Garwolina.

Zainteresowane osoby zapraszamy do składania CV wraz z klauzulą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Dział Spraw Pracowniczych
tel. 22 273 17 73; 22 273 17 70
e-mail: kadry@polatom.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ OR POLATOM oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Dodatkowe informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, OR POLATOM ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ OR POLATOM, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażeniu zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ OR POLATOM, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.