Wyróżnienie dla CERAD

22 czerwca 2023 r. w trakcie konferencji „Nauka Inwestycje Rozwój” podsumowano realizację Działania 4.2 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). 

W działaniu tym OR POLATOM bierze udział z projektem Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie „CERAD – strategicznej infrastruktury badawczej wpisanej na listę Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej – którego celem jest stworzenie nowoczesnej infrastruktury badawczej w obszarze poszukiwania nowych radiofarmaceutyków do diagnostyki i terapii, opartych na aktywnych biologicznie ligandach działających na poziomie komórkowym i molekularnym.

Z dumą pragniemy odnotować, że kierownik tego projektu, pani prof. dr hab. Renata Mikołajczak, otrzymała oficjalne podziękowanie za zaangażowanie, profesjonalizm oraz podejmowanie wyzwań w projekcie. Wyrazy uznania należą się wszystkim członkom konsorcjum tworzonego przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), Uniwersytet Warszawski, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.