Poszukujemy: Inżyniera Automatyka

Ośrodek Radioizotopów POLATOM NCBJ zatrudni: Inżyniera Automatyka.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe (automatyk, elektronik, elektryk lub pokrewne);
 • 5 lat pracy związanej z projektowaniem i programowaniem systemów automatyki w nowych urządzeniach i/lub z utrzymaniem w ruchu istniejących już systemów automatyki przemysłowej w zakładzie produkcyjnym. Doświadczenie wyniesione z firmy o profilu farmaceutycznym i praktyczna znajomość procedur GMP będzie dodatkowym atutem;
 • uprawnienia: SEP1kV;
 • wymagana znajomość układów automatyki Siemens (Środowisko TIA Portal v13 i nowsze); dodatkowa znajomość sterowników PLC dla środowiska CoDeSys V3.5 i układów takich firm jak: Beckhoff, Wago, Festo, Honeywell, itp. będzie dodatkowym atutem;
 • umiejętność programowego diagnozowania pracy maszyn i urządzeń;
 • umiejętność czytania schematów elektrycznych i logicznych;
 • komunikatywność, umiejętność pracy w grupie, dokładność, odpowiedzialność;
 • znajomość środowiska MS Office + MS Project. Praktyczna biegłość w posługiwaniu się programami typu AutoCAD, E-Plan będzie dodatkowym atutem;
 • praktyczna znajomość jęz. angielskiego na poziomie komunikatywnym, w tym słownictwa technicznego.

Zakres obowiązków

 • praca w ramach grupy projektowej zajmującej się programowaniem, konstruowaniem, testowaniem i wdrażaniem do użytkowania nowoczesnych rozwiązań systemów mechaniki i automatyki związanych z produkcją aktywnych jak i tych nieaktywnych promieniotwórczo preparatów farmaceutycznych;
 • zapewnienie kompleksowego i bezpośredniego nadzoru nad funkcjonowaniem nad wszystkimi działającymi systemami automatyki przemysłowej, układami kontrolnymi, układami elektronicznymi i elektrycznymi zainstalowanymi na liniach i urządzeniach produkcyjnych, badawczych i pomocniczych gwarantując ich jak najwyższy poziom niezawodności;
 • współpraca z innymi pracownikami działów: Instalacyjnego, Mechanicznego i Obsługi Ośrodka „POLATOM” w celu wyeliminowania nieplanowanych przestojów technicznych;
 • współpraca przy tworzeniu i aktualizacji systemu CMMS;
 • aktualizacja dokumentacji elektrycznej i procesowej (P&ID), a w przypadku jej braku, przygotowanie informacji do jej przygotowania;
 • definiowanie specyfikacji wymagań na części i zespoły zamawiane u wykonawców zewnętrznych;
 • rekomendowanie i nadzorowanie stanów magazynowych części zamiennych na podstawie ich krytyczności i awaryjności;
 • udział w prowadzeniu prac diagnostycznych oraz w usuwaniu awarii urządzeń od strony automatyki;
 • nadzór nad realizacją prac w ramach umów serwisowych z firmami zewnętrznymi.

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę poprzedzone okresem próbnym;
 • przyjazną atmosferę pracy;
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • miejsce pracy ok. 30 km od centrum Warszawy (Otwock-Świerk);
 • transport zakładowy z Warszawy, Otwocka, Karczewa, Garwolina.

Zainteresowane osoby zapraszamy do składania CV oraz listu motywacyjnego wraz z klauzulą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Zgłoszenia zbieramy również w trybie on-line za pośrednictwem serwisu LinkedIn.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Dział Spraw Pracowniczych
tel.: +48 22 273 17 73; +48 22 273 17 70
e-mail: kadry@polatom.pl

Do dokumentów aplikacyjnych prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

W przypadku, gdyby chcieli Państwo uczestniczyć w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez NCBJ OR POLATOM z siedzibą w Otwocku przez okres 6 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych OR POLATOM, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ OR POLATOM, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.