Poszukujemy: chemika analityka do Zakładu Badawczego

Ośrodek Radioizotopów POLATOM zatrudni:

chemika analityka do Zakładu Badawczego

Zakres obowiązków

 • Opracowywanie oraz walidacja metod analitycznych;
 • Wykonywanie analiz chromatograficznych oraz spektrofotometrycznych w ramach badań międzyprocesowych;
 • Tworzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującym systemem jakości: procedur,
  instrukcji, rejestrów;
 • Nadzór nad aparaturą kontrolno-pomiarową, kalibracja i kwalifikacja urządzeń zgodnie
  z obowiązującymi procedurami;
 • Przygotowywanie raportów z badań, obróbka statystyczna wyników.

Wymagania

 • Studia wyższe kierunkowe: chemia (preferowana specjalizacja: chemia analityczna);
 • Bardzo dobra znajomość technik chromatograficznych w szczególności chromatografii cieczowej (HPLC) z detekcją UV-VIS i refraktometryczną, chromatografii gazowej, chromatografii jonowej, chromatografii cienkowarstwowej;
 • Dobra znajomość technik spektrofotometrycznych;
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • Dobra znajomość pakietu MS Office;
 • Umiejętność samodzielnej pracy oraz pracy w zespole;
 • Gotowość do udziału w szkoleniach;
 • Samodzielność, staranność, dokładność i zaangażowanie.

Mile widziane

 • Doświadczenie w prowadzeniu prac walidacyjnych, rozwojowych i tworzeniu dokumentacji rejestracyjnej produktów leczniczych;
 • Praktyczna znajomość systemów jakości GMP i ISO;
 • Praktyczna znajomość wytycznych EMA i ICH;
 • Doświadczenie w pracy w firmie farmaceutycznej.

Oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę poprzedzoną okresem próbnym;
 • Przyjazną atmosferę pracy;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • Miejsce pracy ok. 30 km od centrum Warszawy (Otwock-Świerk);
 • Transport zakładowy z Warszawy, Otwocka, Karczewa, Garwolina.

Zainteresowane osoby zapraszamy do składania CV oraz listu motywacyjnego wraz z klauzulą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Dział Spraw Pracowniczych
tel.: +48 22 273 17 73; +48 22 273 17 70
e-mail: kadry@polatom.pl

Do dokumentów aplikacyjnych prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

W przypadku, gdyby chcieli Państwo uczestniczyć w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez NCBJ OR POLATOM z siedzibą w Otwocku przez okres 6 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych OR POLATOM, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ OR POLATOM, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.