Poszukujemy: chemika specjalistę w Laboratorium Kontroli Jakości

Ośrodek Radioizotopów POLATOM zatrudni:

chemika specjalistę 

w Laboratorium Kontroli Jakości

Zakres obowiązków

 • Udział w opracowywaniu i walidacji metod analitycznych;
 • Wykonywanie analiz fizykochemicznych, spektrofotometrycznych, radiometrycznych oraz chromatograficznych substancji czynnych oraz produktów leczniczych;
 • Przygotowywanie raportów z badań;
 • Tworzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującym systemem jakości: procedur, instrukcji, raportów;
 • Nadzór nad aparaturą kontrolno-pomiarową, kalibracja i kwalifikacja urządzeń zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe o profilu chemia, technologia chemiczna, biotechnologia (preferowana specjalność: chemia analityczna);
 • Bardzo dobra znajomość technik chromatograficznych: chromatografii cieczowej (HPLC) z detekcją UV-VIS i/lub chromatografii gazowej (GC-FID), mile widziana znajomość chromatografii jonowej, chromatografii cienkowarstwowej (TLC);
 • Znajomość technik spektrofotometrycznych;
 • Doświadczenie w pracy w wytwórni farmaceutycznej;
 • Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu walidacji metod analitycznych oraz tworzeniu dokumentacji rejestracyjnej produktów leczniczych;
 • Praktyczna znajomość zasad GMP;
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Umiejętność pracy zespołowej;
 • Dobra obsługa komputera (MS Office);
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Mile widziane

 • Przebyte kursy/szkolenia w zakresie GMP, walidacji metod analitycznych, pracy z technikami chromatograficznymi;
 • Dyspozycyjność;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Znajomość innych języków obcych.

Oferujemy

 • Pracę w doświadczonym zespole;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie;
 • Możliwość rozwoju zawodowego między innymi w ramach interdyscyplinarnych projektów badawczych/wdrożeniowych/rozwojowych/inwestycyjnych;
 • Podnoszenie kwalifikacji w ramach kursów doszkalających;
 • Miejsce pracy ok. 30 km od centrum Warszawy (Otwock-Świerk); transport zakładowy z Warszawy, Otwocka, Garwolina;
 • Dofinansowanie do karty MultiSport;
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.

Zainteresowane osoby zapraszamy do składania CV oraz listu motywacyjnego wraz z klauzulą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Dział Spraw Pracowniczych
tel.: +48 22 273 17 73; +48 22 273 17 70
e-mail: kadry@polatom.pl

Do dokumentów aplikacyjnych prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

W przypadku, gdyby chcieli Państwo uczestniczyć w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez NCBJ OR POLATOM z siedzibą w Otwocku przez okres 6 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych OR POLATOM, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ OR POLATOM, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.