Poszukujemy: specjalistę ds. pomiarów w akredytowanym Laboratorium Wzorców Radioaktywności

Ośrodek Radioizotopów POLATOM zatrudni:

specjalistę ds. pomiarów w akredytowanym Laboratorium Wzorców Radioaktywności

Zakres obowiązków

 • Pomiary aktywności radionuklidów oraz opracowywanie danych pomiarowych;
 • Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym;
 • Opracowywanie i rozwijanie metod pomiarowych;
 • Udział w międzynarodowych porównaniach pomiarów aktywności radionuklidów;
 • Udział w pracach badawczo-rozwojowych w obszarze metrologii radionuklidów;
 • Udział w walidacjach metod analitycznych;
 • Opracowywanie i doskonalenie instrukcji technicznych systemu zarządzania laboratorium.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe o profilu technicznym (preferowane: fizyka, elektronika, metrologia);
 • Umiejętność opracowywania danych pomiarowych;
 • Umiejętność obsługi układów pomiarowych;
 • Dobra znajomość pakietu Microsoft Office;
 • Gotowość do prowadzenia prac naukowo-badawczych;
 • Dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiająca korzystanie z zagranicznych publikacji specjalistycznych;
 • W przypadku obcokrajowców: dobra znajomość języka polskiego umożliwiająca bezproblemową komunikację w mowie i piśmie.

Mile widziane

 • Znajomość programowania układów FPGA;
 • Dobra znajomość C++ lub innego języka programowania (Python, C#);
 • Znajomość zagadnień z obszaru fizyki jądrowej;
 • Dobra znajomość GEANT4 lub innych narzędzi do symulacji Monte Carlo;
 • Praktyka w pracy laboratoryjnej;
  Wiedza w zakresie pracy w laboratorium z wdrożoną normą PN-EN ISO/IEC 17025.

Oferujemy

 • Umowę o pracę poprzedzoną okresem próbnym;
 • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez dodatkowe kursy i szkolenia;
 • Możliwość rozwoju naukowego i zdobycia stopni naukowych;
 • Możliwość uczestnictwa w międzynarodowych programach badawczych;
 • Przyjazną atmosferę pracy w doświadczonym, życzliwym zespole;
 • Miejsce pracy w okolicach Warszawy (Otwock-Świerk) – ok. 30 km od centrum Warszawy;
 • Zapewniamy dojazd transportem zakładowym z Warszawy, Otwocka; Garwolina.

Zainteresowane osoby zapraszamy do składania CV oraz listu motywacyjnego wraz z klauzulą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Dział Spraw Pracowniczych
tel.: +48 22 273 17 73; +48 22 273 17 70
e-mail: kadry@polatom.pl

Do dokumentów aplikacyjnych prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

W przypadku, gdyby chcieli Państwo uczestniczyć w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez NCBJ OR POLATOM z siedzibą w Otwocku przez okres 6 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych OR POLATOM, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ OR POLATOM, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.