Poszukujemy: specjalistę w Laboratorium Badań Przedklinicznych

Ośrodek Radioizotopów POLATOM zatrudni:

specjalistę w Laboratorium Badań Przedklinicznych

Zakres obowiązków

 • Skuteczne i dokładne wykonywanie badań kontrolnych preparatów leczniczych (badania biodystrybucji z użyciem zwierząt laboratoryjnych);
 • Opieka nad zwierzętami laboratoryjnymi;
 • Raportowanie wyników analiz;
 • Monitorowanie wydajności sprzętu;
 • Dbanie o stanowisko pracy i aparaturę badawczą;
 • Współpraca z hodowcami zwierząt w zakresie zamawiania zwierząt;
 • Uczestnictwo w szkoleniach, seminariach i konferencjach, podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
 • Udział w projektach i audytach dot. jakości;
 • Udział w przygotowywaniu opracowań, sprawozdań i publikacji naukowych
  Inicjowanie działań w ramach zasady 3R.

Wymagania

 • Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku studiów w dziedzinie nauk biologicznych, farmaceutycznych, medycznych, weterynaryjnych lub rolniczych;
 • Mile widziane szkolenia dla osób:
  • uczestniczących w wykonywaniu procedur na zwierzętach;
  • sprawujących opiekę nad zwierzętami przebywającymi w ośrodku;
 • Dobra znajomość języka angielskiego;
 • Obsługa MS Office;
 • Bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność zarządzania czasem pracy;
 • Dokładność, sumienność;
 • Empatia i wrażliwość na cierpienie zwierząt laboratoryjnych.

Mile widziane

 • Znajomość systemów GMP lub ISO 9001;
 • 3-miesięczna praktyka w zakresie opieki nad zwierzętami przeznaczonymi do wykorzystania w celach doświadczalnych;
 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej;
 • Chęć do nauki.

Oferujemy

 • Umowę o pracę poprzedzoną okresem próbnym;
 • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez dodatkowe kursy i szkolenia;
 • Możliwość rozwoju naukowego i zdobycia stopni naukowych;
 • Możliwość uczestnictwa w międzynarodowych programach badawczych;
 • Przyjazną atmosferę pracy w doświadczonym, życzliwym zespole;
 • Miejsce pracy w okolicach Warszawy (Otwock – Świerk) – ok. 30 km od centrum Warszawy – zapewniamy dojazd transportem zakładowym z Warszawy, Otwocka, Garwolina.

Zainteresowane osoby zapraszamy do składania CV oraz listu motywacyjnego wraz z klauzulą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Dział Spraw Pracowniczych
tel.: +48 22 273 17 73; +48 22 273 17 70
e-mail: kadry@polatom.pl

Do dokumentów aplikacyjnych prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

W przypadku, gdyby chcieli Państwo uczestniczyć w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez NCBJ OR POLATOM z siedzibą w Otwocku przez okres 6 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych OR POLATOM, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ OR POLATOM, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.