Poszukujemy pracownika do Pracowni Wytwarzania Substancji Czynnych

Ośrodek Radioizotopów POLATOM NCBJ zatrudni pracownika do Pracowni Wytwarzania Substancji Czynnych.

Wymagania

  • studia wyższe kierunkowe: chemia (preferowana specjalizacja: chemia organiczna);
  • dobra  znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
  • dobra znajomość pakietu MS Office;
  • umiejętność samodzielnej pracy oraz pracy w zespole;
  • gotowość do udziału w szkoleniach;
  • samodzielność, staranność, dokładność i zaangażowanie;

Mile widziane

  • doświadczenie w syntezie związków organicznych;
  • znajomość systemów jakości GMP i ISO 9001, 1725;
  • doświadczenie w pracy w firmie farmaceutycznej (synteza, technologia chemiczna);
  • doświadczenie w walidacji procesów wytwarzania; 
  • doświadczenie w samodzielnym opracowywaniu metod analitycznych (np. HPLC);

Zakres obowiązków

  • synteza substancji czynnych (API) zgodnie z obowiązującymi instrukcjami technologicznymi;
  • prowadzenie dokumentacji produkcyjnej;
  • aktualizacja dokumentacji związanej z wytwarzaniem substancji czynnych (procedury, instrukcje technologiczne, specyfikacje);
  • opracowywanie i walidacja/rewalidacja procesów wytwarzania substancji czynnych;
  • przygotowywanie dokumentacji technologicznej we współpracy z Działem Zapewnienia Jakości;
  • bieżące doskonalenie procesów technologicznych na potrzeby działów produkcyjnych;

Oferujemy

  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę poprzedzoną okresem próbnym;
  • przyjazną atmosferę pracy;
  • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
  • miejsce pracy ok. 30 km od centrum Warszawy (Otwock Świerk);
  • transport zakładowy z Warszawy, Otwocka, Karczewa, Garwolina.

Zainteresowane osoby zapraszamy do składania CV oraz listu motywacyjnego wraz z klauzulą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Dział Spraw Pracowniczych
tel.: +48 22 273 17 73; +48 22 273 17 70
e-mail: kadry@polatom.pl

Do dokumentów aplikacyjnych prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

W przypadku, gdyby chcieli Państwo uczestniczyć w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez NCBJ OR POLATOM z siedzibą w Otwocku przez okres 6 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych OR POLATOM, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ OR POLATOM, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.