15 mln euro dotacji z UE dla NCBJ

15 mln euro dotacji z UE dla NCBJ

Na realizowany w Narodowym Centrum Badań Jądrowych projekt badawczy pn. Centrum Doskonałości NOMATEN, UE przeznaczyła aż 15 mln euro. Centrum zostało utworzone w 2018 r. w wyniku umowy pomiędzy NCBJ, a Fundacją na rzecz Nauki Polskiej. Udział w projekcie mają francuska komisja CEA i fińska firma VTT.

Dzięki 15 mln euro, uzyskanym przez konkurs UE Teaming, będzie możliwe poszerzenie zakresu działalności Centrum Doskonałości. Utworzone grupy badawcze będą zajmowały się m.in. materiałami odpornymi na ekstremalne warunki, na przykład dla przemysłu jądrowego, w tym dla reaktorów IV generacji, materiałami niezbędnymi dla wysokowydajnych instalacji chemicznych oraz syntezą nowych leków, w szczególności radiofarmaceutyków. Kluczowym elementem jest wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań wypracowywanych w sektorze jądrowym w zastosowaniach ogólnych, z korzyścią dla gospodarki i społeczeństwa. Ten projekt zagwarantuje odpowiednie warunki rozwoju dla naukowców pragnących pracować w dziedzinie badań, której znaczenie stale rośnie oraz jest szansą dla młodych pracowników naukowych.

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty