Akcja honorowego oddawania krwi

Akcja honorowego oddawania krwi

W dniu 5 października 2020 roku została przeprowadzona kolejna akcja honorowego oddawania krwi. Krew można było oddawać w specjalnym, dostosowanym do tego celu autobusie Stacji Krwiodawstwa z Warszawy ul. Saska. 

Na tak piękny gest, jakim jest oddanie swojej krwi potrzebującym, zdecydowało się kilkudziesięciu pracowników NCBJ. Ośrodek Radioizotopów POLATOM składa serdeczne podziękowania wszystkim krwiodawcom, organizatorom i współorganizatorom za okazany dar serca.

 

Akcja honorowego oddawania krwi

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty