Przetargi

Przetargi aktualne

2021
02/02/2021
02/P/2020
26/02/2020

Postepowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki

04/P/2020
25/02/2020

Przedmiotem niniejszego zamówienia, jest dostawa do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM fabrycznie nowego urządzenia laboratoryjnego - chromatografu gazowego (GC) z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID) wraz z zestawem komputerowym. Tryb postępowania: wolna ręka 

Przetargi zakończone

22/P/2019
11/12/2019

 Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM opakowań transportowych tj. bębnów (hoboków) z blachy stalowej do pakowania radiofarmaceutyków (bez transportu) z nadrukiem, spełniających wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne i inne warunki, szczegółowo określone w specyfikacji technicznej.  

23/P/2019
06/12/2019

 Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa gazów wraz z transportem do NCBJ OR POLATOM zgodnie z SIWZ wraz z załącznikami.  

20/P/2019
22/11/2019

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie częściowej  modernizacji instalacji wentylacji wyciągowych zamontowanych w OR POLATOM.

13/P/2019
30/09/2019

Remont pomieszczeń w bud nr 24 NCBJ OR POLATOM

16/P/2019
20/09/2019

Przedmiotem niniejszego, podzielonego na części zamówienia, jest dostawa do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM  fabrycznie nowych urządzeń laboratoryjnych, szczegółowo opisanych w SIWZ wraz z załącznikami, w tym w ZAŁĄCZNIKU A do SIWZ.

14/P/2019
24/07/2019

Dostawa do siedziby Zamawiającego, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego plotera frezującego CNC przeznaczonego do obróbki materiałów skrawalnych frezami trzpieniowymi, grawerskimi, wiertłami itp.

02/P/2019
12/07/2019

Dostawa, montaż i uruchomienie plotera frezującego CNC do NCBJ OR POLATOM

10/P/2019
28/05/2019

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa w sposób ciągły gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) do czterech budynków (kotłowni) Zamawiającego w ilości

03/P/2019
19/04/2019

link do pobrania dokumentacji: kliknij tutaj 

06/P/2019
09/04/2019

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór odpadów komunalnych stałych mieszanych, odpadów komunalnych segregowanych  (papier, plastik, szkło), odpadów elektrycznych i elektronicznych oraz odpadów wielkogabarytowych z terenu NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM.

07/P/2019
01/04/2019

Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie wraz z uruchomieniem instalacji wentylacji mechanicznej dla następujących pomieszczeń: szatnia damska i stołówka w budynku Zamawiajacego.

1/P/2019
08/03/2019

Usługa najmu i serwisu odzieży roboczej wraz z dostawą do NCBJ OR POLATOM przez okres 208 tygodni

47/P/2018
19/12/2018

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM ditlenku telluru (TeO2) w ilości 480 kg. 

40/P/2018
29/11/2018

Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka dobudówki i budowa śluzy komunikacyjnej przy bud. Nr 24 na terenie NCBJ na części działki nr ewidencyjny 17 w obrębie 257 w Otwocku.

39/P/2018
22/11/2018

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa przez okres czterech lat do siedziby Zamawiającego.

41/P/2018
14/11/2018

 Przedmiotem niniejszego, podzielonego na 3 części zamówienia, jest dostawa do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM następujących, fabrycznie nowych urządzeń laboratoryjnych: 

23/P/2018
25/10/2018

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM ditlenku telluru (TeO2) w ilości 480 kg. 

26/P/2018
23/10/2018

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego - NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM 40 000  kolumn do generatorów technetowych (Mo/Tc) w systemie dostaw sukcesywnych, partiami, w okresie trzech lat od daty podpisania umowy lub do czasu wyczerpania ilości zamawianego asortymentu.  

32/P/2018
18/10/2018

   Przedmiotem niniejszego, podzielonego na 12 części zamówienia, jest dostawa do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM następujących, fabrycznie nowych urządzeń laboratoryjnych:

34/P/2018
08/10/2018

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń 022A; 1Aa; 120A; 02C; 03C; 04C;

24/P/2018
17/09/2018

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego, NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM, ołowianych pojemników osłonnych - 13 typów, wymienionych i opisanych wSIWZ wraz z załącznikami. 

15/P/2018
07/09/2018

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i sukcesywna dostawa przez okres trzech lat do siedziby Zamawiającego opakowań produkcyjnych kartonowych zadrukowanych w następującym  asortymencie i ilościach -– określonych  w załączniku A do niniejszej SIWZ.

31/P/2018
27/08/2018

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego zestawów komputerowych stacjonarnych wraz z akcesoriami (Część Nr 1 zamówienia) oraz dostawa zestawów komputerowych przenośnych wraz z akcesoriami (Część Nr 2 zamówienia).

19/P/2018
24/08/2018

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbiórki dobudówki i budowa śluzy komunikacyjnej przy bud. Nr 24 na terenie NCBJ na części działki nr ewidencyjny 17 w obrębie 257 w Otwocku.

30/P/2018
14/08/2018

Przedmiotem niniejszego zamówienia w zakresie Części Nr 1 Zamawiający jest wykonanie prac remontowych i modernizacji pomieszczeń stołówki, zaś w zakresie Części Nr 2 wykonanie prac r

20/P/2018
24/07/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Remont i modernizacja pomieszczeń w OR POLATOM w budynku Nr 24ABCD

27/P/2018
19/07/2018

Dostawa oleju opałowego lekkiego L-1 do Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM

28/P/2018
13/07/2018

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego, instalacja i uruchomienie zestawów komputerowych stacjonarnych oraz zestawów komputerowych przenośnych wraz z akcesoriami oraz dostawa oprogramowania i wsparcie dla oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego.

18/P/2018
18/05/2018

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowego remontu czterech kotłowni olejowych Zamawiającego z jednoczesną ich adaptacją na kotłownie gazowe oraz wykonaniem instalacji gazowych.  

16/P/2018
09/05/2018

Przedmiotem zamówienia jest zainstalowanie i uruchomienie systemu klimatyzacji (system VRF / VRV lub równoważny) ze zmienną ilością (przepływem) czynnika chłodniczego w budynku 24A.

17/P/2018
19/04/2018

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przedłużenie okresu gwarancji na sprzęt teleinformatyczny posiadany przez Zamawiającego.  

09/P/2018
18/04/2018

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego, NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM, trzech fabrycznie nowych, rocznik 2018, samochodów ciężarowych, przystosowanych do przewozu materiałów promieniotwórczych. Dostawa samochodów nastąpi w dwóch etapach (2+1).

06/P/2018
16/04/2018

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych pomieszczenia 29c/5 w celu przystosowania do wymogów hurtowni farmaceutycznej zgodnie z projektem i przedmiarem wraz z remontem sąsiadującego pomieszczenia 29c/4. 

12/P/2018
09/04/2018

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM opakowań transportowych tj. bębnów (hoboków) z blachy stalowej do pakowania radiofarmaceutyków (bez transportu) z nadrukiem, spełniających wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne i inne warunki, szczegółowo określone w specyfikacji technicznej

13/P/2018
05/04/2018

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Przedłużenie okresu gwarancji na sprzęt teleinformatyczny posiadany przez Zamawiającego. 

10/P/2018
28/03/2018

 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, bezgotówkowa sprzedaż Zamawiającemu paliw silnikowych ciekłych:  

11/P/2018
28/03/2018

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i sukcesywna dostawa przez okres trzech lat do Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM etykiet na opakowania transportowe dla produktów Zamawiającego w  asortymencie i ilościach wskazanych w SIWZ. 

04/P/2018
08/02/2018

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego - NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM - ołowianych pojemników osłonnych służących do transportu wewnętrznego na terenie Ośrodka Radioizotopów POLATOM.

02/P/2018
05/02/2018

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego, NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM, trzech fabrycznie nowych, rocznik 2018, samochodów ciężarowych, przystosowanych do przewozu materiałów promieniotwórczych. Dostawa samochodów nastąpi w dwóch etapach (2+1). 

05/P/2018
25/01/2018

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:a) w zakresie Części Nr 1: dostawa, instalacja i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego teleinformatycznego sprzętu sieciowego wraz z nieodpłatnym przyjęciem zużytego sprzętu elektronicznego Zamawiającego, w ilości odpowiadającej wagowo sprzętowi dostarczonemu.b) w zakresie Części Nr 2: dostawa, instalacja i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego teleinformatycznego sprzętu serwerowego wraz z nieodpłatnym przyjęciem zużytego sprzętu elektronicznego Zamawiającego, w ilości odpowiadającej wagowo sprzętowi dostarczonemu.

30/P/2017
08/12/2017

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i sukcesywna dostawa przez okres trzech lat do Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM etykiet na opakowania dla produktów Zamawiającego, w asortymencie i

35/P/2017
06/12/2017

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji (roboty budowlane wraz z wyposażeniem i aranżacją) strefy wejścia w bud. 24A. 

34/P/2017
22/11/2017

 

32/P/2017
20/10/2017

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drogi wewnętrznej wraz z utwardzeniem terenu przy bud. Nr 24 i Nr 25.

33/P/2017
18/10/2017

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w bud. Nr 24: Część Nr  1 - w pomieszczeniach biurowych i pracowniach;

31/P/2017
06/10/2017

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji (roboty budowlane wraz z wyposażeniem i aranżacją) strefy wejścia w bud. 24A.

19/P/2017
02/10/2017

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w bud. Nr 24

26/P/2017
04/09/2017

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa aplikatorów do kapsułek do Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM. 

29/P/2017
29/08/2017

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji (roboty budowlane wraz z wyposażeniem i aranżacją) strefy wejścia w bud. 24A.

25/P/2017
03/08/2017

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego - NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM - ołowianych pojemników osłonnych typu P-15 KN do produktów radioaktywnych Zamawiającego, w ilości 12 000 sztuk.   Dokumentacja techniczna pojemników zamieszczono w Załączniku A do SIWZ -  Specyfikacja Pojemników Osłonnych typu P-15 KN.  

16_P_2017
02/08/2017

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji (roboty budowlane wraz z wyposażeniem i aranżacją) strefy wejścia w bud. 24A.

22/P/2017
18/07/2017

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego - NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM - ołowianych pojemników osłonnych typu P-15 KN do produktów radioaktywnych Zamawiającego, w ilości 12 000 sztuk zwanych w dalszej części SIWZ pojemnikami. 

07/P/2017
17/07/2017

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego - NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM:

23/P/2017
14/07/2017

Przedmiotem zamówienia jest  modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i częściowa wymiana instalacji kanalizacji w piwnicach budynku 24BCD.

20/P/2017
12/07/2017

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM następujących, fabrycznie nowych urządzeń laboratoryjnych: 

18/P/2017
15/05/2017

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywne dostarczanie do siedziby Zamawiającego, przez okres od dnia podpisania umowy do końca sierpnia 2018r oleju opałowego lekkiego L-1 o parametrach odpowiadających  wymaganiom określonym w normie PN-C-96024:2011, i szacunkowo określonej łącznej ilości 300 tys. litrów.

15/P/2017
25/04/2017

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM elementów klimatyzacji, ich montaż, oraz uruchomienie instalacji klimatyzacji w budynku 24H zgodnie z opisem technicznym stanowiącym załącznik A do SIWZ. 

11/P/2017
21/04/2017

Inwestycja przewidziana do realizacji w ramach niniejszego zamówienia publicznego polega na realizacji obiektu pod nazwą CERAD – Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie

03/P/2017
12/04/2017

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie szybu windowego wraz z instalacją i uruchomieniem windy towarowo-osobowej przy bud. Nr 24D.

14/P/2017
05/04/2017

 Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM opakowań transportowych tj. puszek metalowych ze stali ocynkowanej z wiekiem zawalcowywanym zdzieralnym i odcinanym w ilości 150 tys. sztuk w okresie trzech lat od dnia podpisania umowy zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ oraz Załącznikiem A - Rysunek techniczny puszki. 

02/P/2017
01/03/2017

 Na przedmiot zamówienia składają się: a) 6 szt. wzierników - wykonanie specjalne wg rys. nr: 00027200, do ściany 100 mm Pb, 

04/P/2017
03/02/2017

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego, przez okres 24 miesięcy, usług telefonii GSM w ramach telefonii komórkowej na terenie kraju jak i zagranicy, wraz z dostawą, instalacją i uruchomieniem urządzeń do transmisji danych – 3 routerów GSM 3G/LTE umożliwiających wykorzystanie transmisji danych z limitem 50

06/P/2017
01/02/2017

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM ditlenku telluru (TeO2) w ilości 480 kg

01/P/2017
27/01/2017

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie i dostawa do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM kształtek ołowianych w sumarycznych ilościach i rodzajach okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

31/P/2016
30/12/2016

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM następujących, fabrycznie nowych urządzeń laboratoryjnych: Część Nr 1 - Dygestorium radiochemiczne (typ I) -  1 szt. 

37/P/2016
21/11/2016

Inwestycja CERAD polega na zaprojektowaniu, wybudowaniu, uruchomieniu oraz oddaniu do użytku gotowego obiektu z kompletną infrastrukturą towarzyszącą, instalacjami wewnętrznymi oraz wyposażeniem pracowni (w tym dostawa i zainstalowanie cyklotronu, tj. urządzenia służącego do przyspieszania protonów i cząstek alfa do energii 30 MeV oraz deuteronów do energii 15 MeV).

29/P/2016
18/11/2016

Zakres prac składających się na przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje:1.doradztwo   prawne   w   sprawach   bieżących   związanych   w   działalnością Zamawiającego;sporządzanie opinii prawnych;2.przygotowywanie projektów umów, pism oraz innych dokumentów w języku polskim, angielskim i niemieckim:3.analizy złożonych przez Zamawiającego projektów umów, pism oraz projektów innych dokumentów;

30/P/2016
16/11/2016

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie i sukcesywna dostawa elementów styropianowych do wypełnienia opakowań transportowych dla NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM przez okres 36 miesięcy.

32/P/2016
27/10/2016

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego - NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM - ołowianych pojemników osłonnych do produktów radioaktywnych Zamawiającego, zwanych w dalszej części SIWZ pojemnikami. 

23/P/2016
25/10/2016

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego teleinformatycznego sprzętu sieciowego do rozbudowy infrastruktury IT oraz dostawa oprogramowania do sterowania siecią Ośrodka Radioizotopów POLATOM. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także dostawa szaf teletechnicznych.

20/P/2016
26/09/2016

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termoizolacji ścian i dachu na budynku Nr 29c.2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:- Załącznik A - Projekt + Przedmiar- Załącznik C - Dodatkowe wymagania- Załącznik D - Regulamin

28/P/2016
20/09/2016

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego - NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM - 1 500 (słownie: tysiąc pięćset) sztuk ołowianych pojemników osłonnych Spec-50N dla nowego typu generatorów  molibdenowo – technetowych (Mo/Tc), zwanych w dalszej części SIWZ pojemnikami, do przeprowadzenia prób technologicznych nowej linii produkcyjnej, według następującego harmonogramu:

25/P/2016
09/09/2016

 Inwestycja CERAD polega na zaprojektowaniu, wybudowaniu, uruchomieniu oraz oddaniu do użytku gotowego obiektu z kompletną infrastrukturą towarzyszącą, instalacjami wewnętrznymi oraz wyposażeniem pracowni (w tym dostawa i zainstalowanie cyklotronu, tj. urządzenia służącego do przyspieszania protonów i cząstek alfa do energii 30 MeV oraz deuteronów do energii 15 MeV).  

26/P/2016
25/08/2016

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa ośmiu monitorów skażeń powierzchniowych wraz z  oprogramowaniem  serwisowym, przewodami zasilającymi i dokumentacją techniczną. 

18/P/2016
03/06/2016

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie teleinformatycznego sprzętu sieciowego i serwerowego do rozbudowy infrastruktury IT NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM wraz z odkupieniem przez Wykonawcę obudowy C3000 w Części Nr 2, oraz dostawa oprogramowania.

14/P/2016
02/06/2016

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termoizolacji dachu na budynku nr 24 skrzydło A i B oraz remont korytarza na piętrze skrzydła C i pomieszczeń nr 06D, 128D, 129D w budynku 24Część Nr 1: Termoizolacja dachu na budynku nr 24 A i BCzęść Nr 2: Remont korytarza na piętrze skrzydła C i pomieszczeń nr 06D, 

17/P/2016
25/05/2016

Przedmiotem zamówienia jest montaż i wymiana instalacji wentylacyjnej w obiektach OR POLATOM.Część Nr 1: Montaż kanałów wentylacji nawiewnej w bud. Nr 24D na pierwszym piętrze.Część Nr 2: Instalacja wentylacji wyciągowej z boksów jodowych do zbiorczego komina wyrzutowego.Część Nr 3: Przedłużenie instalacji wyciągowej od wentylatorówW17 i W18 do zbiorczego komina wyrzutowego.

15/P/2016
27/04/2016

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM elementów opakowań transportowych tj. puszek metalowych ze stali ocynkowanej z wiekiem zawalcowywanym zdzieralnym i odcinanym (transport po stronie Wykonawcy i na jego koszt) oraz bębnów (hoboków) z blachy stalowej do pakowania radiofarmaceutyków (transport po stronie Zamawiającego).

09/P/2016
13/04/2016

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i sukcesywna dostawa do Zamawiającego - Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM,

08/P/2016
11/04/2016

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zabudowa ściankami farmaceutycznymi, wraz z instalacją oświetlenia, pomieszczeń w budynku nr 24, numery pomieszczeń: 25D, 25Da, 26D, 27D, 28D, 32D, 33D, 34D zgodnie z koncepcją graficzną, opisem i wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ wraz z załącznikami. 

11/P/2016
08/04/2016

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego - NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM - 2 000 (słownie: dwóch tysięcy) sztuk ołowianych pojemników osłonnych spec-50N dla nowego typu generatorów  molibdenowo – technetowych (Mo/Tc).

10/P/2016
31/03/2016

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch nowych samochodów ciężarowych i jednego nowego samochodu dostawczego typu Furgon do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM:   

05/P/2016
24/03/2016

Dostawa oleju opałowego lekkiego L-1 do Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM

04/P/2016
22/03/2016

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM elementów opakowań transportowych:CZĘŚĆ 1 – Dostawa puszek metalowych z wiekiem zawalcowywanym odcinanym i puszek metalowych z wiekiem zawalcowywanym zdzieralnym - 150 000 sztuk,CZĘŚĆ 2 – Dostawa bębnów (hoboków) stalowych z wiekiem zdejmowanym – 10 000 sztuk.

02/P/2016
17/03/2016

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM następujących, fabrycznie nowych urządzeń laboratoryjnych:

06/P/2016
10/03/2016

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch nowych samochodów ciężarowych i jednego nowego samochodu dostawczego typu Furgon do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM Część 1 –  dwa samochody ciężarowe typu FurgonCzęść 2 –  jeden samochód dostawczy typu Furgon 

01/P/2016
24/02/2016

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch nowych samochodów ciężarowych i jednego nowego samochodu dostawczego typu Furgon do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM.    

21/P/2015
30/12/2015

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu teleinformatycznego sieciowego i serwerowego do rozbudowy infrastruktury IT NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM.

20/P/2015
28/12/2015

Przedmiotem zamówienia jest:1) wykonanie dokumentacji projektowej na instalacje sanitarne na bazie dostarczonych przez Zamawiającego „Wymagań technicznych” opisanych w Załączniku A do SIWZ, 2) wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie kompletnych instalacji sanitarnych na podstawie dokumentacji, o której mowa w pkt. 1).

14/P/2015
15/12/2015

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, instalacja i uruchomienie systemu dozymetrycznego dla zespołu komór gorących do produkcji preparatów jodowych w pomieszczeniach 13D i 14D  budynku 24D, NCBJ OR POLATOM – 2 etapy.Opis planowanego przedsięwzięcia, cel jaki musi spełniać ww. system, jego zakres, konfiguracje i wymagania funkcjonalne opisane są w Załączniku Nr I. pn.: „Specyfikacja techniczna wymagań”Dokumentami związanymi z Załącznikiem Nr I są Załączniki nr I.A; I.B i I.C.

15/P/2015
30/10/2015

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wzmocnienia stropu w pomieszczeniach Nr 5D; 6D; 22D; 24D; 25D; 26D; 27D; 28D w budynku Nr 24 wraz z remontem rampy w siedzibie Ośrodka Radioizotopów POLATOM pod nową linię produkcyjną zgodnie z projektami  i przedmiarem robót.Szczegółowy opis stanowią załączniki do SIWZ:Załącznik A -  Projekty + specyfikacje techniczneZałącznik B -  Przedmiar Załącznik C -  Dodatkowe wymagania 

17/P/2015
08/10/2015

 Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i zamontowanie we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, fabrycznie nowych, czterech Dygestoriów radiochemicznych. Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego - NCBJ OR POLATOM.  

12/P/2015
02/09/2015

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM ditlenku telluru (TeO2) w ilości 240 kg.

13/P/2015
20/08/2015

Przedmiotem przetargu jest remont pomieszczeń w budynku Nr24 OR POLATOM

11/P/2015
17/08/2015

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie partiami do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM w okresie: od dnia podpisania umowy do 30.06.2017r 20 000 (słownie: dwadzieścia tysiecy)kompletów igieł do generatorów izotopowych, spełniających wymagan

04/P/2015
07/08/2015

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM następujących, fabrycznie nowych urządzeń laboratoryjnych: 

7/P/2015
20/07/2015

Przedmiotem zamówienia jest  remont pomieszczeń w budynku Nr 24 wraz z wymianą instalacji elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i wentylacyjnej zgodnie z  przedmiarami i wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.  

15/07/2015

 Ogłoszenie na składanie ofert na monitoring do dnia 27.07.2015 roku  „Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie dla Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM  systemu pomiarowego obsługującego zespół  komór gorących linii technologicznej do produkcji  preparatów jodowych – 2 etapy” 

09/P/2015
09/07/2015

Wzierniki mają umożliwiać obserwowanie poprzez ochronne szkło ołowiowe wykonywanych operacji wewnątrz komory gorącej (za pomocą manipulatorów lub innych urządzeń wewnątrzkomorowych) w sposób gwarantujący zabezpieczenie operatorów przed promieniowaniem jonizującym na poziomie wymaganym przepisami.Wzierniki muszą być wykonane zgodnie z zapisami standardu ISO 7212.

06/P/2015
14/05/2015

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kształtek ołowianych w ilościach i rodzajach określonych  przez Zamawiającego.

03/P/2015
13/05/2015

Przedmiotem zamówienia jest remont dachów na budynku Nr 24 C, D i G

05/P/2015
30/04/2015

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego - NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM - ołowianych pojemników osłonnych do produktów radioaktywnych Zamawiającego, zwanych w dalszej części SIWZ pojemnikami.

02/P/2015
19/03/2015

Nazwa zadania:Zaprojektowanie, wykonanie, montaż i uruchomienie linii technologicznej do produkcji generatorów molibdenowo – technetowych dla Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest  zaprojektowanie, wykonanie, montaż oraz uruchomienie w siedzibie Zamawiającego kompletnej (wyposażonej w zautomatyzowane urządzenia procesowe, układy pomiarowe, systemy monitoringu, wentylacji i inne niezbędne systemy) linii technologicznej do produkcji generatorów molibdenowo – techn

40/P/2014
19/12/2014

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM sprzętu GSM wymienionego poniżej oraz aplikacji: 

39_P_2014
11/12/2014

Sukcesywna dostawa do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM kształtek irydowych (dysków)

38/P/2014
09/12/2014

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM sprzętu GSM wymienionego poniżej oraz aplikacji: 

31/P/2014
06/11/2014

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i sukcesywna dostawa przez okres trzech lat do Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM materiałów zadrukowanych i opakowań kartonowych dla produktów Zamawiającego. Zamówienie składa się z czterech niżej wymienionych części: Część Nr 1 – Opakowania transportowe kartonoweCzęść Nr 2 – Opakowania transportowe kartonowe zadrukowaneCzęść Nr 3 – Opakowania produkcyjne kartonowe zadrukowaneCzęść Nr 4 – Etykiety na opakowania

36/P/2014
31/10/2014

Opis przedmiotu zamówienia:Wykonawca dostarczy: 1) 2 sztuki mechanicznych manipulatorów powielających do komory nr 1 i nr 2 dla Zespołu Komór Gorących do produkcji I-131 w pomieszczeniach 13- 15D,2) montaż, 3) uruchomienie, 4) komplet części zamiennych na dwuletni okres eksploatacji wraz z wykazem elementów krytycznych,5) instrukcję obsługi i konserwacji w języku polskim w 3 egzemplarzach, 6) komplet oryginalnej dokumentacji technicznej oraz w języku polskim.

35/P/2014
30/10/2014

Przedmiotem zamówienia jest remont kotłowni w budynku Nr 24A oraz wymiana okien w budynkach 29c i 29B i drzwi w budynku 29B, zgodnie z  przedmiarami i  wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ. Zamówienie składa sie z dwóch części:Część Nr 1  Remont kotłowni  w budynku Nr 24BCzęść Nr 2  Wymiana okien w budynku Nr 29c i 29B oraz drzwi w budynku 29BSzczegółowe opisy stanowią załączniki:

34/P/2014
21/10/2014

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz dostawa sprzętu GSM i aplikacji do NCBJ OR POLATOM. Zamówienie sklada się z dwóch następujących części:Część Nr 1 - Świadczenie usług telekomunikacyjnych,Częśc Nr 2 - Dostawa sprzętu GSM i aplikacji.            

33/P/2014
17/10/2014

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa  fiolek do radiofarmaceutyków ze szkła I klasy hydrolitycznej o parametrach zgodnych z wymaganiami specyfikacji technicznej określonymi w załączniku A do SIWZ w okresie trzech lat od dnia podpisania umowy w ilości 1,2 mln sztuk po około 0,4mln sztuk w skali roku.

19/P/2014
02/10/2014

Przedmiotem zamówienia jest:Remont w budynkach NCBJ OR POLATOM – 3 części:Część Nr 1  Remont kotłowni  w budynku Nr 24BCzęść Nr 2  Wymiana okien w budynku Nr 29c i 29B oraz drzwi w budynku 29BCzęść Nr 3  Remont chodników i parkingu przy budynkach Nr 24 A,B,C,D,W i Nr 29AB

30/P/2014
01/10/2014

 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM kształtek irydowych (dysków) o parametrach zgodnych ze specyfikacją techniczną zamieszczoną w SIWZ , które Zamawiający będzie poddawał procesowi aktywacji w reaktorze jądrowym. 

28/P/2014
22/09/2014

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa  fiolek do radiofarmaceutyków ze szkła I klasy hydrolitycznej o parametrach zgodnych z wymaganiami specyfikacji technicznej określonymi w załączniku A do niniejszej SIWZ w okresie trzech lat od dnia podpisania umowy w ilości 1,2 mln sztuk po około 0,4mln sztuk w skali roku.Zamawiający zastrzega sobie prawodo niewykorzystaniawyżej wymienionej, szacunkowo określonej ilościzamawianych fiolek, a Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia, w tym w szczególności roszczenia odszkodowawcze z tytułu utraconych korzyści.

25/P/2014
22/09/2014

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa aplikatorów do kapsułek do Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM”

24/P/2014
12/09/2014

Przedmiotem niniejszego zamówienia świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz dostawa sprzętu GSM i aplikacji do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM. Zamówienie podzielone jest na 2 niżej wymienione części, z których każda stanowi odrębne zamówienie:Część Nr 1  -   Świadczenie usług telekomunikacyjnych   Część Nr 2  -   Dostawa sprzętu GSM i aplikacji

29/P/2014
09/09/2014

Wykonawca dostarczy: 1) 2 sztuki mechanicznych manipulatorów powielających do komory nr 1 i nr 2 dla Zespołu Komór Gorących do produkcji I-131 w pomieszczeniach 13- 15D2) montaż 3) uruchomienie 4) komplet części zamiennych na dwuletni okres eksploatacji wraz z wykazem elementów krytycznych;5) instrukcję obsługi i konserwacji w języku polskim w 3 egzemplarzach. 6) komplet oryginalnej dokumentacji technicznej oraz w języku polskimSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik A do SIWZ.

26/P/2014
04/09/2014

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM kształtek irydowych (dysków) o parametrach zgodnych ze specyfikacją techniczną zamieszczoną w SIWZ , które Zamawiający będzie poddawał procesowi aktywacji w reaktorze jądrowym.

27/P/2014
04/09/2014

Wykonanie i dostawa detali, podzespołów i zespołów mechanicznych stanowiących konstrukcję nośną i komory wewnętrzne służące do zbudowania zespołu komór gorących nr 1, 2 i 3 NLJ budowanego w pomieszczeniach 13D, 14D i 15D w budynku 24D, NCBJ OR POLATOMstosownie do rysunków złożeniowych zespołów, podzespołów i detali mechanicznych zawartych w:

16/P/2014
07/08/2014
15/P/2014
07/08/2014
14/P/2014
07/08/2014
13/P/2014
14/05/2014

 Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM fabrycznie nowych, wymienionych w SIWZ urządzeń laboratoryjnych. 

11/P/2014
14/05/2014

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa nowego samochodu klasy van do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM. 

10/P/2014
14/05/2014

Dostawa wzierników i ram uniwersalnych,  przepustów kulowych do manipulatorów pistoletowych i  mechanicznych manipulatorów powielających  do  OR POLATOM  -  3 części.

09/P/2014
09/05/2014

Budowa hali magazynowej produktów gotowych i opakowań wraz z rozbiórką istniejącej w tym miejscu wiaty magazynowej w NCBJ Ośrodku Radioizotopów POLATOM.

04/04/2014

Dialog techniczny dotyczy uzyskania doradztwa i informacji dotyczących:

Wykonania projektu, dostawy, montażu i uruchomienia linii technologicznej do produkcji generatorów technetowych.

 

07/P/2014
03/04/2014

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego pojemników typu P-60   -   1200 sztuk. Szczegółowy opis techniczny pojemnika stanowi Załącznik A do SIWZ -  „Specyfikacja Pojemnika Osłonnego Typ P-60”

04/P/2014
31/03/2014

Przedmiotem Zamówienia jest bezgotówkowe (na podstawie kart paliwowych) tankowanie paliw płynnych: oleju napędowego i benzyny bezołowiowej, na potrzeby floty samochodowej NCBJ OR POLATOM

03/P/2014
21/03/2014

Przedmiotem zamówienia jest budowa dla NCBJ OR POLATOM magazynu oleju opałowego z dwoma zbiornikami o pojemności 15 000,00 litrów każdy, wraz z instalacjami.

05/P/2014
21/03/2014

Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pomieszczeń, dostawa, montaż i uruchomienie w NCBJ Ośrodku Radioizotopów POLATOM kabiny lakierniczej, zbudowanej na bazie istniejącego pomieszczenia 5W w budynku Nr 24 Ośrodka Radioizotopów POLATOM, wraz z wentylacją nawiewno-wywiewną oraz z wbudowanym systemem filtracji powietrza (dotyczy nadmuchu i wyciągu). 

01/P/2014
21/03/2014

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie do 30.06.2014 roku wzmocnienia stropu w pomieszczeniach Nr 13D; 14D i 15D budynku Nr 24 NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM

08/P/2013
26/02/2014


Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM.
Zamówienie podzielone jest na 5 niżej wymienionych części, z których każda stanowi odrębne zamówienie.


Część Nr 1 – Zwiększenie wydajności i dostępności sieci LAN,
Część Nr 2 – Macierz dyskowa SAN Fibre Channel,
Część Nr 3 – Obudowa dysków sieciowych wraz z dyskami,
Część Nr 4 – Oprogramowanie biurowe i systemowe,
Część Nr 5 – Zestawy komputerów stacjonarnych oraz przenośnych.

Przetargi archiwalne

02/P/2014
30/01/2014

Dostawa elementów opakowań transportowych - puszek i bębnów (hoboków) do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty