Publikacje POLATOMu wśród najwyżej notowanych prac Nuclear Medicine Review

Publikacje POLATOMu wśród najwyżej notowanych prac Nuclear Medicine Review

Aż trzy prace autorów z Ośrodka Radioizotopów POLATOM znalazły się na liście pięciu najczęściej cytowanych wśród publikacji, które ukazały się w czasopiśmie Nuclear Medicine Review w latach 2015-2017.

Ich autorzy uhonorowani zostali dyplomami przyznanymi przez Redakcję czasopisma Nuclear Medicine Review (wydawnictwo via Medica) i Prezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej. Dyplomy wręczono na uroczystej sesji w trakcie obrad XIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Szczecin, 23-26.05.2018. 

Wyróżnienia:

• za publikację „Radiopharmaceuticals for somatostatin receptor imaging”. Autorzy: Renata Mikołajczak i Helmut R. Maecke,

• za publikację „Oxidation of methionine — is it limiting the diagnostic properties of 99mTc-labeled Exendin-4, a Glucagon-Like Peptide-1 receptor agonist”. Autorzy: Barbara Janota, Urszula Karczmarczyk, Ewa Laszuk, Piotr Garnuszek i Renata Mikołajczak,

• za publikację „Studies on the separation of 99mTc from large excess of molybdenum”. Autorzy: Wioletta Wojdowska, Dariusz Pawlak, Józef L. Parus i Renata Mikołajczak.

Publikacje POLATOMu wśród najwyżej notowanych prac Nuclear Medicine Review
Publikacje POLATOMu wśród najwyżej notowanych prac Nuclear Medicine Review
Publikacje POLATOMu wśród najwyżej notowanych prac Nuclear Medicine Review

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty