Pani Renata Mikołajczak profesorem „belwederskim”

Z ogromną przyjemnością pragniemy poinformować, że dr hab. inż. Renata Mikołajczak, profesor Narodowego Centrum Badań Jądrowych, pełniąca funkcję Pełnomocnika Dyrektora OR POLATOM ds. Naukowych oraz Współpracy Krajowej i Międzynarodowej, po pozytywnej rekomendacji Rady Doskonałości Naukowej otrzymała tytuł profesora nauk medycznych i nauk … Czytaj więcej…

0