Dostawa urządzeń laboratoryjnych do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM

Numer sprawy:  16/P/2019 Status:  aktywny Data ogłoszenia:  20/09/2019 Przedmiotem niniejszego, podzielonego na części zamówienia, jest dostawa do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM  fabrycznie nowych urządzeń laboratoryjnych, szczegółowo opisanych w SIWZ wraz z załącznikami, w tym w ZAŁĄCZNIKU A do SIWZ.

0
Modernizacja instalacji wyciągowej w budynku 25

Numer sprawy:  20/P/2019 Status:  aktywny Data ogłoszenia:  22/11/2019 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie częściowej  modernizacji instalacji wentylacji wyciągowych zamontowanych w OR POLATOM. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP oraz SIWZ wraz załącznikami. Pobierz

0