Laboratorium Kontroli Jakości

Do podstawowych zadań Laboratorium Kontroli Jakości należy:

kontrola jakości materiałów wyjściowych, materiałów zadrukowanych, opakowań, produktów pośrednich i produktów gotowych zgodnie z wymaganiami specyfikacji, kontrola warunków wytwarzania radiofarmaceutyków zgodnie z wymaganiami GMP, walidacja stosowanych metod analitycznych nadzór nad próbami referencyjnymi i archiwalnymi prowadzenie prac rozwojowych w zakresie analizy chemicznej, mikrobiologicznej i radiochemicznej materiałów promieniotwórczych, opracowanie dokumentacji systemu jakości OR POLATOM zgodnie z obowiązującymi procedurami,

Zadania te realizowane są w trzech pracowniach tworzących Laboratorium Kontroli Jakości:

  1. Pracownia Analiz Chromatograficznych (DA-1).
  2. Pracownia Analiz Fizykochemicznych (DA-2).
  3. Pracownia Badań Mikrobiologicznych i Kontroli Zestawów Scyntygraficznych (DA-3).

 

Jakość:

Praca Laboratorium Kontroli Jakości jest organizowana zgodnie z wymaganiami GMP i normą ISO 9001.

Kadra:

Laboratorium dysponuje dziewiętnastoosobową kadrą pracowników o wysokich kwalifikacjach. Kwalifikacje pracowników spełniają wymagania związane z zakresem działania Laboratorium.

Potwierdzenie kompetencji:

Kompetencje Laboratorium potwierdzają audyty PCBC systemu jakości zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO9001:2001, inspekcje GIF, audyty odbiorców zagranicznych, udział w badaniach międzylaboratoryjnych m.in. w zakresie oznaczania czystości radiochemicznej oraz oznaczania zawartości endotoksyn bakteryjnych .

 

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty