Przetargi

Przetargi aktualne

2021
02/02/2021
02/P/2020
26/02/2020

Postepowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki

04/P/2020
25/02/2020

Przedmiotem niniejszego zamówienia, jest dostawa do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM fabrycznie nowego urządzenia laboratoryjnego - chromatografu gazowego (GC) z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID) wraz z zestawem komputerowym. Tryb postępowania: wolna ręka 

Przetargi zakończone

22/P/2019
11/12/2019

 Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM opakowań transportowych tj. bębnów (hoboków) z blachy stalowej do pakowania radiofarmaceutyków (bez transportu) z nadrukiem, spełniających wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne i inne warunki, szczegółowo określone w specyfikacji technicznej.  

23/P/2019
06/12/2019

 Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa gazów wraz z transportem do NCBJ OR POLATOM zgodnie z SIWZ wraz z załącznikami.  

20/P/2019
22/11/2019

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie częściowej  modernizacji instalacji wentylacji wyciągowych zamontowanych w OR POLATOM.

13/P/2019
30/09/2019

Remont pomieszczeń w bud nr 24 NCBJ OR POLATOM

16/P/2019
20/09/2019

Przedmiotem niniejszego, podzielonego na części zamówienia, jest dostawa do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM  fabrycznie nowych urządzeń laboratoryjnych, szczegółowo opisanych w SIWZ wraz z załącznikami, w tym w ZAŁĄCZNIKU A do SIWZ.

14/P/2019
24/07/2019

Dostawa do siedziby Zamawiającego, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego plotera frezującego CNC przeznaczonego do obróbki materiałów skrawalnych frezami trzpieniowymi, grawerskimi, wiertłami itp.

02/P/2019
12/07/2019

Dostawa, montaż i uruchomienie plotera frezującego CNC do NCBJ OR POLATOM

10/P/2019
28/05/2019

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa w sposób ciągły gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) do czterech budynków (kotłowni) Zamawiającego w ilości

03/P/2019
19/04/2019

link do pobrania dokumentacji: kliknij tutaj 

06/P/2019
09/04/2019

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór odpadów komunalnych stałych mieszanych, odpadów komunalnych segregowanych  (papier, plastik, szkło), odpadów elektrycznych i elektronicznych oraz odpadów wielkogabarytowych z terenu NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM.

07/P/2019
01/04/2019

Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie wraz z uruchomieniem instalacji wentylacji mechanicznej dla następujących pomieszczeń: szatnia damska i stołówka w budynku Zamawiajacego.

1/P/2019
08/03/2019

Usługa najmu i serwisu odzieży roboczej wraz z dostawą do NCBJ OR POLATOM przez okres 208 tygodni

47/P/2018
19/12/2018

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM ditlenku telluru (TeO2) w ilości 480 kg. 

40/P/2018
29/11/2018

Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka dobudówki i budowa śluzy komunikacyjnej przy bud. Nr 24 na terenie NCBJ na części działki nr ewidencyjny 17 w obrębie 257 w Otwocku.

39/P/2018
22/11/2018

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa przez okres czterech lat do siedziby Zamawiającego.

41/P/2018
14/11/2018

 Przedmiotem niniejszego, podzielonego na 3 części zamówienia, jest dostawa do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM następujących, fabrycznie nowych urządzeń laboratoryjnych: 

23/P/2018
25/10/2018

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM ditlenku telluru (TeO2) w ilości 480 kg. 

26/P/2018
23/10/2018

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego - NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM 40 000  kolumn do generatorów technetowych (Mo/Tc) w systemie dostaw sukcesywnych, partiami, w okresie trzech lat od daty podpisania umowy lub do czasu wyczerpania ilości zamawianego asortymentu.  

32/P/2018
18/10/2018

   Przedmiotem niniejszego, podzielonego na 12 części zamówienia, jest dostawa do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM następujących, fabrycznie nowych urządzeń laboratoryjnych:

34/P/2018
08/10/2018

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń 022A; 1Aa; 120A; 02C; 03C; 04C;

24/P/2018
17/09/2018

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego, NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM, ołowianych pojemników osłonnych - 13 typów, wymienionych i opisanych wSIWZ wraz z załącznikami. 

15/P/2018
07/09/2018

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i sukcesywna dostawa przez okres trzech lat do siedziby Zamawiającego opakowań produkcyjnych kartonowych zadrukowanych w następującym  asortymencie i ilościach -– określonych  w załączniku A do niniejszej SIWZ.

31/P/2018
27/08/2018

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego zestawów komputerowych stacjonarnych wraz z akcesoriami (Część Nr 1 zamówienia) oraz dostawa zestawów komputerowych przenośnych wraz z akcesoriami (Część Nr 2 zamówienia).

19/P/2018
24/08/2018

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbiórki dobudówki i budowa śluzy komunikacyjnej przy bud. Nr 24 na terenie NCBJ na części działki nr ewidencyjny 17 w obrębie 257 w Otwocku.

30/P/2018
14/08/2018

Przedmiotem niniejszego zamówienia w zakresie Części Nr 1 Zamawiający jest wykonanie prac remontowych i modernizacji pomieszczeń stołówki, zaś w zakresie Części Nr 2 wykonanie prac r

20/P/2018
24/07/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Remont i modernizacja pomieszczeń w OR POLATOM w budynku Nr 24ABCD

27/P/2018
19/07/2018

Dostawa oleju opałowego lekkiego L-1 do Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM

28/P/2018
13/07/2018

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego, instalacja i uruchomienie zestawów komputerowych stacjonarnych oraz zestawów komputerowych przenośnych wraz z akcesoriami oraz dostawa oprogramowania i wsparcie dla oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego.

18/P/2018
18/05/2018

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowego remontu czterech kotłowni olejowych Zamawiającego z jednoczesną ich adaptacją na kotłownie gazowe oraz wykonaniem instalacji gazowych.  

16/P/2018
09/05/2018

Przedmiotem zamówienia jest zainstalowanie i uruchomienie systemu klimatyzacji (system VRF / VRV lub równoważny) ze zmienną ilością (przepływem) czynnika chłodniczego w budynku 24A.

17/P/2018
19/04/2018

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przedłużenie okresu gwarancji na sprzęt teleinformatyczny posiadany przez Zamawiającego.  

09/P/2018
18/04/2018

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego, NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM, trzech fabrycznie nowych, rocznik 2018, samochodów ciężarowych, przystosowanych do przewozu materiałów promieniotwórczych. Dostawa samochodów nastąpi w dwóch etapach (2+1).

06/P/2018
16/04/2018

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych pomieszczenia 29c/5 w celu przystosowania do wymogów hurtowni farmaceutycznej zgodnie z projektem i przedmiarem wraz z remontem sąsiadującego pomieszczenia 29c/4. 

12/P/2018
09/04/2018

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM opakowań transportowych tj. bębnów (hoboków) z blachy stalowej do pakowania radiofarmaceutyków (bez transportu) z nadrukiem, spełniających wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne i inne warunki, szczegółowo określone w specyfikacji technicznej

13/P/2018
05/04/2018

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Przedłużenie okresu gwarancji na sprzęt teleinformatyczny posiadany przez Zamawiającego. 

10/P/2018
28/03/2018

 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, bezgotówkowa sprzedaż Zamawiającemu paliw silnikowych ciekłych:  

11/P/2018
28/03/2018

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i sukcesywna dostawa przez okres trzech lat do Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM etykiet na opakowania transportowe dla produktów Zamawiającego w  asortymencie i ilościach wskazanych w SIWZ. 

04/P/2018
08/02/2018

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego - NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM - ołowianych pojemników osłonnych służących do transportu wewnętrznego na terenie Ośrodka Radioizotopów POLATOM.

02/P/2018
05/02/2018

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego, NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM, trzech fabrycznie nowych, rocznik 2018, samochodów ciężarowych, przystosowanych do przewozu materiałów promieniotwórczych. Dostawa samochodów nastąpi w dwóch etapach (2+1). 

05/P/2018
25/01/2018

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:a) w zakresie Części Nr 1: dostawa, instalacja i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego teleinformatycznego sprzętu sieciowego wraz z nieodpłatnym przyjęciem zużytego sprzętu elektronicznego Zamawiającego, w ilości odpowiadającej wagowo sprzętowi dostarczonemu.b) w zakresie Części Nr 2: dostawa, instalacja i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego teleinformatycznego sprzętu serwerowego wraz z nieodpłatnym przyjęciem zużytego sprzętu elektronicznego Zamawiającego, w ilości odpowiadającej wagowo sprzętowi dostarczonemu.

30/P/2017
08/12/2017

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i sukcesywna dostawa przez okres trzech lat do Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM etykiet na opakowania dla produktów Zamawiającego, w asortymencie i

35/P/2017
06/12/2017

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji (roboty budowlane wraz z wyposażeniem i aranżacją) strefy wejścia w bud. 24A. 

34/P/2017
22/11/2017

 

32/P/2017
20/10/2017

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drogi wewnętrznej wraz z utwardzeniem terenu przy bud. Nr 24 i Nr 25.

33/P/2017
18/10/2017

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w bud. Nr 24: Część Nr  1 - w pomieszczeniach biurowych i pracowniach;

31/P/2017
06/10/2017

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji (roboty budowlane wraz z wyposażeniem i aranżacją) strefy wejścia w bud. 24A.

19/P/2017
02/10/2017

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w bud. Nr 24

26/P/2017
04/09/2017

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa aplikatorów do kapsułek do Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM. 

29/P/2017
29/08/2017

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji (roboty budowlane wraz z wyposażeniem i aranżacją) strefy wejścia w bud. 24A.

25/P/2017
03/08/2017

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego - NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM - ołowianych pojemników osłonnych typu P-15 KN do produktów radioaktywnych Zamawiającego, w ilości 12 000 sztuk.   Dokumentacja techniczna pojemników zamieszczono w Załączniku A do SIWZ -  Specyfikacja Pojemników Osłonnych typu P-15 KN.  

16_P_2017
02/08/2017

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji (roboty budowlane wraz z wyposażeniem i aranżacją) strefy wejścia w bud. 24A.

22/P/2017
18/07/2017

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego - NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM - ołowianych pojemników osłonnych typu P-15 KN do produktów radioaktywnych Zamawiającego, w ilości 12 000 sztuk zwanych w dalszej części SIWZ pojemnikami. 

07/P/2017
17/07/2017

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego - NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM:

23/P/2017
14/07/2017

Przedmiotem zamówienia jest  modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i częściowa wymiana instalacji kanalizacji w piwnicach budynku 24BCD.

20/P/2017
12/07/2017

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM następujących, fabrycznie nowych urządzeń laboratoryjnych: 

18/P/2017
15/05/2017

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywne dostarczanie do siedziby Zamawiającego, przez okres od dnia podpisania umowy do końca sierpnia 2018r oleju opałowego lekkiego L-1 o parametrach odpowiadających  wymaganiom określonym w normie PN-C-96024:2011, i szacunkowo określonej łącznej ilości 300 tys. litrów.

15/P/2017
25/04/2017

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM elementów klimatyzacji, ich montaż, oraz uruchomienie instalacji klimatyzacji w budynku 24H zgodnie z opisem technicznym stanowiącym załącznik A do SIWZ. 

11/P/2017
21/04/2017

Inwestycja przewidziana do realizacji w ramach niniejszego zamówienia publicznego polega na realizacji obiektu pod nazwą CERAD – Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie

03/P/2017
12/04/2017

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie szybu windowego wraz z instalacją i uruchomieniem windy towarowo-osobowej przy bud. Nr 24D.

14/P/2017
05/04/2017

 Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM opakowań transportowych tj. puszek metalowych ze stali ocynkowanej z wiekiem zawalcowywanym zdzieralnym i odcinanym w ilości 150 tys. sztuk w okresie trzech lat od dnia podpisania umowy zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ oraz Załącznikiem A - Rysunek techniczny puszki. 

02/P/2017
01/03/2017

 Na przedmiot zamówienia składają się: a) 6 szt. wzierników - wykonanie specjalne wg rys. nr: 00027200, do ściany 100 mm Pb, 

04/P/2017
03/02/2017

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego, przez okres 24 miesięcy, usług telefonii GSM w ramach telefonii komórkowej na terenie kraju jak i zagranicy, wraz z dostawą, instalacją i uruchomieniem urządzeń do transmisji danych – 3 routerów GSM 3G/LTE umożliwiających wykorzystanie transmisji danych z limitem 50

06/P/2017
01/02/2017

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM ditlenku telluru (TeO2) w ilości 480 kg

01/P/2017
27/01/2017

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie i dostawa do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM kształtek ołowianych w sumarycznych ilościach i rodzajach okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

31/P/2016
30/12/2016

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM następujących, fabrycznie nowych urządzeń laboratoryjnych: Część Nr 1 - Dygestorium radiochemiczne (typ I) -  1 szt. 

37/P/2016
21/11/2016

Inwestycja CERAD polega na zaprojektowaniu, wybudowaniu, uruchomieniu oraz oddaniu do użytku gotowego obiektu z kompletną infrastrukturą towarzyszącą, instalacjami wewnętrznymi oraz wyposażeniem pracowni (w tym dostawa i zainstalowanie cyklotronu, tj. urządzenia służącego do przyspieszania protonów i cząstek alfa do energii 30 MeV oraz deuteronów do energii 15 MeV).

29/P/2016
18/11/2016

Zakres prac składających się na przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje:1.doradztwo   prawne   w   sprawach   bieżących   związanych   w   działalnością Zamawiającego;sporządzanie opinii prawnych;2.przygotowywanie projektów umów, pism oraz innych dokumentów w języku polskim, angielskim i niemieckim:3.analizy złożonych przez Zamawiającego projektów umów, pism oraz projektów innych dokumentów;

30/P/2016
16/11/2016

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie i sukcesywna dostawa elementów styropianowych do wypełnienia opakowań transportowych dla NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM przez okres 36 miesięcy.

32/P/2016
27/10/2016

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego - NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM - ołowianych pojemników osłonnych do produktów radioaktywnych Zamawiającego, zwanych w dalszej części SIWZ pojemnikami. 

23/P/2016
25/10/2016

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego teleinformatycznego sprzętu sieciowego do rozbudowy infrastruktury IT oraz dostawa oprogramowania do sterowania siecią Ośrodka Radioizotopów POLATOM. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także dostawa szaf teletechnicznych.

20/P/2016
26/09/2016

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termoizolacji ścian i dachu na budynku Nr 29c.2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:- Załącznik A - Projekt + Przedmiar- Załącznik C - Dodatkowe wymagania- Załącznik D - Regulamin

28/P/2016
20/09/2016

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego - NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM - 1 500 (słownie: tysiąc pięćset) sztuk ołowianych pojemników osłonnych Spec-50N dla nowego typu generatorów  molibdenowo – technetowych (Mo/Tc), zwanych w dalszej części SIWZ pojemnikami, do przeprowadzenia prób technologicznych nowej linii produkcyjnej, według następującego harmonogramu:

25/P/2016
09/09/2016

 Inwestycja CERAD polega na zaprojektowaniu, wybudowaniu, uruchomieniu oraz oddaniu do użytku gotowego obiektu z kompletną infrastrukturą towarzyszącą, instalacjami wewnętrznymi oraz wyposażeniem pracowni (w tym dostawa i zainstalowanie cyklotronu, tj. urządzenia służącego do przyspieszania protonów i cząstek alfa do energii 30 MeV oraz deuteronów do energii 15 MeV).  

26/P/2016
25/08/2016

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa ośmiu monitorów skażeń powierzchniowych wraz z  oprogramowaniem  serwisowym, przewodami zasilającymi i dokumentacją techniczną. 

18/P/2016
03/06/2016

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie teleinformatycznego sprzętu sieciowego i serwerowego do rozbudowy infrastruktury IT NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM wraz z odkupieniem przez Wykonawcę obudowy C3000 w Części Nr 2, oraz dostawa oprogramowania.

14/P/2016
02/06/2016

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termoizolacji dachu na budynku nr 24 skrzydło A i B oraz remont korytarza na piętrze skrzydła C i pomieszczeń nr 06D, 128D, 129D w budynku 24Część Nr 1: Termoizolacja dachu na budynku nr 24 A i BCzęść Nr 2: Remont korytarza na piętrze skrzydła C i pomieszczeń nr 06D, 

17/P/2016
25/05/2016

Przedmiotem zamówienia jest montaż i wymiana instalacji wentylacyjnej w obiektach OR POLATOM.Część Nr 1: Montaż kanałów wentylacji nawiewnej w bud. Nr 24D na pierwszym piętrze.Część Nr 2: Instalacja wentylacji wyciągowej z boksów jodowych do zbiorczego komina wyrzutowego.Część Nr 3: Przedłużenie instalacji wyciągowej od wentylatorówW17 i W18 do zbiorczego komina wyrzutowego.

15/P/2016
27/04/2016

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM elementów opakowań transportowych tj. puszek metalowych ze stali ocynkowanej z wiekiem zawalcowywanym zdzieralnym i odcinanym (transport po stronie Wykonawcy i na jego koszt) oraz bębnów (hoboków) z blachy stalowej do pakowania radiofarmaceutyków (transport po stronie Zamawiającego).

09/P/2016
13/04/2016

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i sukcesywna dostawa do Zamawiającego - Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM,

08/P/2016
11/04/2016

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zabudowa ściankami farmaceutycznymi, wraz z instalacją oświetlenia, pomieszczeń w budynku nr 24, numery pomieszczeń: 25D, 25Da, 26D, 27D, 28D, 32D, 33D, 34D zgodnie z koncepcją graficzną, opisem i wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ wraz z załącznikami. 

11/P/2016
08/04/2016

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego - NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM - 2 000 (słownie: dwóch tysięcy) sztuk ołowianych pojemników osłonnych spec-50N dla nowego typu generatorów  molibdenowo – technetowych (Mo/Tc).

10/P/2016
31/03/2016

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch nowych samochodów ciężarowych i jednego nowego samochodu dostawczego typu Furgon do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM:   

05/P/2016
24/03/2016

Dostawa oleju opałowego lekkiego L-1 do Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM

04/P/2016
22/03/2016

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM elementów opakowań transportowych:CZĘŚĆ 1 – Dostawa puszek metalowych z wiekiem zawalcowywanym odcinanym i puszek metalowych z wiekiem zawalcowywanym zdzieralnym - 150 000 sztuk,CZĘŚĆ 2 – Dostawa bębnów (hoboków) stalowych z wiekiem zdejmowanym – 10 000 sztuk.

02/P/2016
17/03/2016

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM następujących, fabrycznie nowych urządzeń laboratoryjnych:

06/P/2016
10/03/2016

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch nowych samochodów ciężarowych i jednego nowego samochodu dostawczego typu Furgon do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM Część 1 –  dwa samochody ciężarowe typu FurgonCzęść 2 –  jeden samochód dostawczy typu Furgon 

01/P/2016
24/02/2016

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch nowych samochodów ciężarowych i jednego nowego samochodu dostawczego typu Furgon do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM.    

21/P/2015
30/12/2015

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu teleinformatycznego sieciowego i serwerowego do rozbudowy infrastruktury IT NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM.

20/P/2015
28/12/2015

Przedmiotem zamówienia jest:1) wykonanie dokumentacji projektowej na instalacje sanitarne na bazie dostarczonych przez Zamawiającego „Wymagań technicznych” opisanych w Załączniku A do SIWZ, 2) wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie kompletnych instalacji sanitarnych na podstawie dokumentacji, o której mowa w pkt. 1).

14/P/2015
15/12/2015

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, instalacja i uruchomienie systemu dozymetrycznego dla zespołu komór gorących do produkcji preparatów jodowych w pomieszczeniach 13D i 14D  budynku 24D, NCBJ OR POLATOM – 2 etapy.Opis planowanego przedsięwzięcia, cel jaki musi spełniać ww. system, jego zakres, konfiguracje i wymagania funkcjonalne opisane są w Załączniku Nr I. pn.: „Specyfikacja techniczna wymagań”Dokumentami związanymi z Załącznikiem Nr I są Załączniki nr I.A; I.B i I.C.

15/P/2015
30/10/2015

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wzmocnienia stropu w pomieszczeniach Nr 5D; 6D; 22D; 24D; 25D; 26D; 27D; 28D w budynku Nr 24 wraz z remontem rampy w siedzibie Ośrodka Radioizotopów POLATOM pod nową linię produkcyjną zgodnie z projektami  i przedmiarem robót.Szczegółowy opis stanowią załączniki do SIWZ:Załącznik A -  Projekty + specyfikacje techniczneZałącznik B -  Przedmiar Załącznik C -  Dodatkowe wymagania 

17/P/2015
08/10/2015

 Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i zamontowanie we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, fabrycznie nowych, czterech Dygestoriów radiochemicznych. Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego - NCBJ OR POLATOM.  

12/P/2015
02/09/2015

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM ditlenku telluru (TeO2) w ilości 240 kg.

13/P/2015
20/08/2015

Przedmiotem przetargu jest remont pomieszczeń w budynku Nr24 OR POLATOM

11/P/2015
17/08/2015

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie partiami do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM w okresie: od dnia podpisania umowy do 30.06.2017r 20 000 (słownie: dwadzieścia tysiecy)kompletów igieł do generatorów izotopowych, spełniających wymagan

04/P/2015
07/08/2015

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM następujących, fabrycznie nowych urządzeń laboratoryjnych: 

7/P/2015
20/07/2015

Przedmiotem zamówienia jest  remont pomieszczeń w budynku Nr 24 wraz z wymianą instalacji elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i wentylacyjnej zgodnie z  przedmiarami i wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.  

15/07/2015

 Ogłoszenie na składanie ofert na monitoring do dnia 27.07.2015 roku  „Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie dla Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM  systemu pomiarowego obsługującego zespół  komór gorących linii technologicznej do produkcji  preparatów jodowych – 2 etapy” 

09/P/2015
09/07/2015

Wzierniki mają umożliwiać obserwowanie poprzez ochronne szkło ołowiowe wykonywanych operacji wewnątrz komory gorącej (za pomocą manipulatorów lub innych urządzeń wewnątrzkomorowych) w sposób gwarantujący zabezpieczenie operatorów przed promieniowaniem jonizującym na poziomie wymaganym przepisami.Wzierniki muszą być wykonane zgodnie z zapisami standardu ISO 7212.

06/P/2015
14/05/2015

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kształtek ołowianych w ilościach i rodzajach określonych  przez Zamawiającego.

03/P/2015
13/05/2015

Przedmiotem zamówienia jest remont dachów na budynku Nr 24 C, D i G

05/P/2015
30/04/2015

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego - NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM - ołowianych pojemników osłonnych do produktów radioaktywnych Zamawiającego, zwanych w dalszej części SIWZ pojemnikami.

02/P/2015
19/03/2015

Nazwa zadania:Zaprojektowanie, wykonanie, montaż i uruchomienie linii technologicznej do produkcji generatorów molibdenowo – technetowych dla Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest  zaprojektowanie, wykonanie, montaż oraz uruchomienie w siedzibie Zamawiającego kompletnej (wyposażonej w zautomatyzowane urządzenia procesowe, układy pomiarowe, systemy monitoringu, wentylacji i inne niezbędne systemy) linii technologicznej do produkcji generatorów molibdenowo – techn

40/P/2014
19/12/2014

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM sprzętu GSM wymienionego poniżej oraz aplikacji: 

39_P_2014
11/12/2014

Sukcesywna dostawa do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM kształtek irydowych (dysków)

38/P/2014
09/12/2014

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM sprzętu GSM wymienionego poniżej oraz aplikacji: 

31/P/2014
06/11/2014

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i sukcesywna dostawa przez okres trzech lat do Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM materiałów zadrukowanych i opakowań kartonowych dla produktów Zamawiającego. Zamówienie składa się z czterech niżej wymienionych części: Część Nr 1 – Opakowania transportowe kartonoweCzęść Nr 2 – Opakowania transportowe kartonowe zadrukowaneCzęść Nr 3 – Opakowania produkcyjne kartonowe zadrukowaneCzęść Nr 4 – Etykiety na opakowania

36/P/2014
31/10/2014

Opis przedmiotu zamówienia:Wykonawca dostarczy: 1) 2 sztuki mechanicznych manipulatorów powielających do komory nr 1 i nr 2 dla Zespołu Komór Gorących do produkcji I-131 w pomieszczeniach 13- 15D,2) montaż, 3) uruchomienie, 4) komplet części zamiennych na dwuletni okres eksploatacji wraz z wykazem elementów krytycznych,5) instrukcję obsługi i konserwacji w języku polskim w 3 egzemplarzach, 6) komplet oryginalnej dokumentacji technicznej oraz w języku polskim.

35/P/2014
30/10/2014

Przedmiotem zamówienia jest remont kotłowni w budynku Nr 24A oraz wymiana okien w budynkach 29c i 29B i drzwi w budynku 29B, zgodnie z  przedmiarami i  wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ. Zamówienie składa sie z dwóch części:Część Nr 1  Remont kotłowni  w budynku Nr 24BCzęść Nr 2  Wymiana okien w budynku Nr 29c i 29B oraz drzwi w budynku 29BSzczegółowe opisy stanowią załączniki:

34/P/2014
21/10/2014

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz dostawa sprzętu GSM i aplikacji do NCBJ OR POLATOM. Zamówienie sklada się z dwóch następujących części:Część Nr 1 - Świadczenie usług telekomunikacyjnych,Częśc Nr 2 - Dostawa sprzętu GSM i aplikacji.            

33/P/2014
17/10/2014

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa  fiolek do radiofarmaceutyków ze szkła I klasy hydrolitycznej o parametrach zgodnych z wymaganiami specyfikacji technicznej określonymi w załączniku A do SIWZ w okresie trzech lat od dnia podpisania umowy w ilości 1,2 mln sztuk po około 0,4mln sztuk w skali roku.

19/P/2014
02/10/2014

Przedmiotem zamówienia jest:Remont w budynkach NCBJ OR POLATOM – 3 części:Część Nr 1  Remont kotłowni  w budynku Nr 24BCzęść Nr 2  Wymiana okien w budynku Nr 29c i 29B oraz drzwi w budynku 29BCzęść Nr 3  Remont chodników i parkingu przy budynkach Nr 24 A,B,C,D,W i Nr 29AB

30/P/2014
01/10/2014

 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM kształtek irydowych (dysków) o parametrach zgodnych ze specyfikacją techniczną zamieszczoną w SIWZ , które Zamawiający będzie poddawał procesowi aktywacji w reaktorze jądrowym. 

28/P/2014
22/09/2014

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa  fiolek do radiofarmaceutyków ze szkła I klasy hydrolitycznej o parametrach zgodnych z wymaganiami specyfikacji technicznej określonymi w załączniku A do niniejszej SIWZ w okresie trzech lat od dnia podpisania umowy w ilości 1,2 mln sztuk po około 0,4mln sztuk w skali roku.Zamawiający zastrzega sobie prawodo niewykorzystaniawyżej wymienionej, szacunkowo określonej ilościzamawianych fiolek, a Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia, w tym w szczególności roszczenia odszkodowawcze z tytułu utraconych korzyści.

25/P/2014
22/09/2014

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa aplikatorów do kapsułek do Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM”

24/P/2014
12/09/2014

Przedmiotem niniejszego zamówienia świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz dostawa sprzętu GSM i aplikacji do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM. Zamówienie podzielone jest na 2 niżej wymienione części, z których każda stanowi odrębne zamówienie:Część Nr 1  -   Świadczenie usług telekomunikacyjnych   Część Nr 2  -   Dostawa sprzętu GSM i aplikacji

29/P/2014
09/09/2014

Wykonawca dostarczy: 1) 2 sztuki mechanicznych manipulatorów powielających do komory nr 1 i nr 2 dla Zespołu Komór Gorących do produkcji I-131 w pomieszczeniach 13- 15D2) montaż 3) uruchomienie 4) komplet części zamiennych na dwuletni okres eksploatacji wraz z wykazem elementów krytycznych;5) instrukcję obsługi i konserwacji w języku polskim w 3 egzemplarzach. 6) komplet oryginalnej dokumentacji technicznej oraz w języku polskimSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik A do SIWZ.

26/P/2014
04/09/2014

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM kształtek irydowych (dysków) o parametrach zgodnych ze specyfikacją techniczną zamieszczoną w SIWZ , które Zamawiający będzie poddawał procesowi aktywacji w reaktorze jądrowym.

27/P/2014
04/09/2014

Wykonanie i dostawa detali, podzespołów i zespołów mechanicznych stanowiących konstrukcję nośną i komory wewnętrzne służące do zbudowania zespołu komór gorących nr 1, 2 i 3 NLJ budowanego w pomieszczeniach 13D, 14D i 15D w budynku 24D, NCBJ OR POLATOMstosownie do rysunków złożeniowych zespołów, podzespołów i detali mechanicznych zawartych w:

16/P/2014
07/08/2014
15/P/2014
07/08/2014
14/P/2014
07/08/2014
13/P/2014
14/05/2014

 Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM fabrycznie nowych, wymienionych w SIWZ urządzeń laboratoryjnych. 

11/P/2014
14/05/2014

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa nowego samochodu klasy van do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM. 

10/P/2014
14/05/2014

Dostawa wzierników i ram uniwersalnych,  przepustów kulowych do manipulatorów pistoletowych i  mechanicznych manipulatorów powielających  do  OR POLATOM  -  3 części.

09/P/2014
09/05/2014

Budowa hali magazynowej produktów gotowych i opakowań wraz z rozbiórką istniejącej w tym miejscu wiaty magazynowej w NCBJ Ośrodku Radioizotopów POLATOM.

04/04/2014

Dialog techniczny dotyczy uzyskania doradztwa i informacji dotyczących:

Wykonania projektu, dostawy, montażu i uruchomienia linii technologicznej do produkcji generatorów technetowych.

 

07/P/2014
03/04/2014

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego pojemników typu P-60   -   1200 sztuk. Szczegółowy opis techniczny pojemnika stanowi Załącznik A do SIWZ -  „Specyfikacja Pojemnika Osłonnego Typ P-60”

04/P/2014
31/03/2014

Przedmiotem Zamówienia jest bezgotówkowe (na podstawie kart paliwowych) tankowanie paliw płynnych: oleju napędowego i benzyny bezołowiowej, na potrzeby floty samochodowej NCBJ OR POLATOM

03/P/2014
21/03/2014

Przedmiotem zamówienia jest budowa dla NCBJ OR POLATOM magazynu oleju opałowego z dwoma zbiornikami o pojemności 15 000,00 litrów każdy, wraz z instalacjami.

05/P/2014
21/03/2014

Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pomieszczeń, dostawa, montaż i uruchomienie w NCBJ Ośrodku Radioizotopów POLATOM kabiny lakierniczej, zbudowanej na bazie istniejącego pomieszczenia 5W w budynku Nr 24 Ośrodka Radioizotopów POLATOM, wraz z wentylacją nawiewno-wywiewną oraz z wbudowanym systemem filtracji powietrza (dotyczy nadmuchu i wyciągu). 

01/P/2014
21/03/2014

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie do 30.06.2014 roku wzmocnienia stropu w pomieszczeniach Nr 13D; 14D i 15D budynku Nr 24 NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM

08/P/2013
26/02/2014


Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM.
Zamówienie podzielone jest na 5 niżej wymienionych części, z których każda stanowi odrębne zamówienie.


Część Nr 1 – Zwiększenie wydajności i dostępności sieci LAN,
Część Nr 2 – Macierz dyskowa SAN Fibre Channel,
Część Nr 3 – Obudowa dysków sieciowych wraz z dyskami,
Część Nr 4 – Oprogramowanie biurowe i systemowe,
Część Nr 5 – Zestawy komputerów stacjonarnych oraz przenośnych.

Przetargi archiwalne

02/P/2014
30/01/2014

Dostawa elementów opakowań transportowych - puszek i bębnów (hoboków) do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM

Products

Our product range includes radiopharmaceuticals, radiochemicals, radioactivity standards and sealed radiation sources. We offer a broad selection of services and workshops, and training.

About Us

National Centre for Nuclear Research, Radioisotope Centre POLATOM is manufacturer and distributor of the isotopic goods applied in medicine, research and development, industry and environment protection.

Certificates

The high professionalism of our company has been confirmed by a number of certificates including GMP for radiopharmaceutical production.