Wzmocnienie stropu w pomieszczeniach nr: 5D; 6D; 22D; 24D; 25D; 26D; 27D 28D w budynku 24 wraz z remontem rampy.

Numer sprawy: 
15/P/2015
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
30/10/2015

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wzmocnienia stropu w pomieszczeniach Nr 5D; 6D; 22D; 24D; 25D; 26D; 27D; 28D w budynku Nr 24 wraz z remontem rampy w siedzibie Ośrodka Radioizotopów POLATOM pod nową linię produkcyjną zgodnie z projektami  i przedmiarem robót.Szczegółowy opis stanowią załączniki do SIWZ:Załącznik A -  Projekty + specyfikacje techniczneZałącznik B -  Przedmiar Załącznik C -  Dodatkowe wymagania   

Products

Our product range includes radiopharmaceuticals, radiochemicals, radioactivity standards and sealed radiation sources. We offer a broad selection of services and workshops, and training.

About Us

National Centre for Nuclear Research, Radioisotope Centre POLATOM is manufacturer and distributor of the isotopic goods applied in medicine, research and development, industry and environment protection.

Certificates

The high professionalism of our company has been confirmed by a number of certificates including GMP for radiopharmaceutical production.