Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie

Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
27/11/2015

 Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM ogłasza nabór ofert na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przedsięwzięcia pt. „Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie", którego rdzeniem będzie cyklotron (ok. 30 MeV) wraz z przylegającymi laboratoriami i infrastrukturą techniczną. Inwestycja będzie realizowana na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj”, swoim zakresem będzie obejmowała wykonanie projektu, budowę budynku wraz z przewidzianymi laboratoriami i infrastrukturą (w tym cyklotron), wyposażenie w urządzenia, przeprowadzenie prac walidacyjnych oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej.  Przed złożeniem oferty zaleca się spotkanie celem doprecyzowania informacji umożliwiających prawidłowe wykonanie opracowania. Oferty należy składać w Ośrodku Radioizotopów w budynku 24A z dopiskiem na kopercie „Program funkcjonalno-użytkowy”. 

Products

Our product range includes radiopharmaceuticals, radiochemicals, radioactivity standards and sealed radiation sources. We offer a broad selection of services and workshops, and training.

About Us

National Centre for Nuclear Research, Radioisotope Centre POLATOM is manufacturer and distributor of the isotopic goods applied in medicine, research and development, industry and environment protection.

Certificates

The high professionalism of our company has been confirmed by a number of certificates including GMP for radiopharmaceutical production.