Rozbudowa infrastruktury IT w NCBJ Ośrodku Radioizotopów POLATOM

Numer sprawy: 
21/P/2015
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
30/12/2015

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu teleinformatycznego sieciowego i serwerowego do rozbudowy infrastruktury IT NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz minimalne wymagania techniczne zawarte są w Załączniku A do SIWZ.  

Products

Our product range includes radiopharmaceuticals, radiochemicals, radioactivity standards and sealed radiation sources. We offer a broad selection of services and workshops, and training.

About Us

National Centre for Nuclear Research, Radioisotope Centre POLATOM is manufacturer and distributor of the isotopic goods applied in medicine, research and development, industry and environment protection.

Certificates

The high professionalism of our company has been confirmed by a number of certificates including GMP for radiopharmaceutical production.