DOSTAWA URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH do NCBJ OŚRODKA RADIOIZOTOPÓW POLATOM – 8 CZĘŚCI

Numer sprawy: 
02/P/2016
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
17/03/2016

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM następujących, fabrycznie nowych urządzeń laboratoryjnych:Część Nr 1 - Zamknięty cyrkulator chłodzący (1 szt.) Część Nr 2 - Spektrometr Mas (1 szt.)  Część Nr 3 - Automatyczny syntezator peptydów (1 szt.) Część Nr 4 - Chromatograf cieczowy preparatywny (1 szt.) Część Nr 5 - Zestaw do UHPLC (1 szt.) Część Nr 6 - Automatyczny dozownik próbek ciekłych do chromatografu gazowego GC2010 (1 szt.) Część Nr 7 - Degazer zewnętrzny 4-kanałowy (1 szt.) Część Nr 8 - Komora jonizacyjna do pomiaru aktywności radionuklidów (1 szt.)   

Products

Our product range includes radiopharmaceuticals, radiochemicals, radioactivity standards and sealed radiation sources. We offer a broad selection of services and workshops, and training.

About Us

National Centre for Nuclear Research, Radioisotope Centre POLATOM is manufacturer and distributor of the isotopic goods applied in medicine, research and development, industry and environment protection.

Certificates

The high professionalism of our company has been confirmed by a number of certificates including GMP for radiopharmaceutical production.