Dostawa i montaż ścianek farmaceutycznych wraz z instalacją oświetlenia.

Numer sprawy: 
08/P/2016
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
11/04/2016

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zabudowa ściankami farmaceutycznymi, wraz z instalacją oświetlenia, pomieszczeń w budynku nr 24, numery pomieszczeń: 25D, 25Da, 26D, 27D, 28D, 32D, 33D, 34D zgodnie z koncepcją graficzną, opisem i wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ wraz z załącznikami. 

Products

Our product range includes radiopharmaceuticals, radiochemicals, radioactivity standards and sealed radiation sources. We offer a broad selection of services and workshops, and training.

About Us

National Centre for Nuclear Research, Radioisotope Centre POLATOM is manufacturer and distributor of the isotopic goods applied in medicine, research and development, industry and environment protection.

Certificates

The high professionalism of our company has been confirmed by a number of certificates including GMP for radiopharmaceutical production.