DDostawa elementów opakowań transportowych - puszek i bębnów (hoboków) do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM

Numer sprawy: 
15/P/2016
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
27/04/2016

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM elementów opakowań transportowych tj. puszek metalowych ze stali ocynkowanej z wiekiem zawalcowywanym zdzieralnym i odcinanym (transport po stronie Wykonawcy i na jego koszt) oraz bębnów (hoboków) z blachy stalowej do pakowania radiofarmaceutyków (transport po stronie Zamawiającego).

Products

Our product range includes radiopharmaceuticals, radiochemicals, radioactivity standards and sealed radiation sources. We offer a broad selection of services and workshops, and training.

About Us

National Centre for Nuclear Research, Radioisotope Centre POLATOM is manufacturer and distributor of the isotopic goods applied in medicine, research and development, industry and environment protection.

Certificates

The high professionalism of our company has been confirmed by a number of certificates including GMP for radiopharmaceutical production.