Rozbudowa infrastruktury IT w NCBJ Ośrodku Radioizotopów POLATOM - 3 części, wraz z odkupieniem obudowy C3000 w Części Nr 2.

Numer sprawy: 
18/P/2016
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
03/06/2016

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie teleinformatycznego sprzętu sieciowego i serwerowego do rozbudowy infrastruktury IT NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM wraz z odkupieniem przez Wykonawcę obudowy C3000 w Części Nr 2, oraz dostawa oprogramowania. Część Nr 1 – Sprzęt sieciowy Część Nr 2 – Sprzęt serwerowy Część Nr 3 – Oprogramowanie   

Products

Our product range includes radiopharmaceuticals, radiochemicals, radioactivity standards and sealed radiation sources. We offer a broad selection of services and workshops, and training.

About Us

National Centre for Nuclear Research, Radioisotope Centre POLATOM is manufacturer and distributor of the isotopic goods applied in medicine, research and development, industry and environment protection.

Certificates

The high professionalism of our company has been confirmed by a number of certificates including GMP for radiopharmaceutical production.