Realizacja inwestycji p.n.: Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie - CERAD, dla Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM.

Numer sprawy: 
11/P/2017
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
21/04/2017

Inwestycja przewidziana do realizacji w ramach niniejszego zamówienia publicznego polega na realizacji obiektu pod nazwą CERAD – Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie w wyniku udziału Zamawiającego w konkursie prowadzonym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet IV Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.2. Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki

Products

Our product range includes radiopharmaceuticals, radiochemicals, radioactivity standards and sealed radiation sources. We offer a broad selection of services and workshops, and training.

About Us

National Centre for Nuclear Research, Radioisotope Centre POLATOM is manufacturer and distributor of the isotopic goods applied in medicine, research and development, industry and environment protection.

Certificates

The high professionalism of our company has been confirmed by a number of certificates including GMP for radiopharmaceutical production.