Dostawa 20 000 kompletów igieł do generatorów Mo/Tc do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM w systemie dostaw sukcesywnych w okresie dwóch lat

Numer sprawy: 
07/P/2017
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
17/07/2017

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego - NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM:20 000  kompletów igieł do generatorów technetowych (Mo/Tc)  w systemie dostaw sukcesywnych partiami  w okresie dwóch lat od daty podpisania umowy lub do czasu wyczerpania ilości zamawianego asortymentu.  Komplety igieł należą do dwóch typów, których wymagania techniczne  zostały szczegółowo określone w Załączniku A1 – typ 1 oraz A2 – typ 2 niniejszego SIWZ.  Zamawiający będzie zamawiał komplety igieł typu 1 lub 2 w zależności od zapotrzebowania.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszego wykorzystania wyżej wymienionej, szacunkowo określonej ilości zamawianych kompletów igieł, a Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia.   Wykonawca ustali jedną cenę jednostkową kompletu igieł bez względu na typ kompletu. 

Products

Our product range includes radiopharmaceuticals, radiochemicals, radioactivity standards and sealed radiation sources. We offer a broad selection of services and workshops, and training.

About Us

National Centre for Nuclear Research, Radioisotope Centre POLATOM is manufacturer and distributor of the isotopic goods applied in medicine, research and development, industry and environment protection.

Certificates

The high professionalism of our company has been confirmed by a number of certificates including GMP for radiopharmaceutical production.