Dostawa urządzeń i oprogramowania serwisowego do rozbudowy Lokalnego Systemu Monitorowania Ośrodka Radioizotopów POLATOM w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku o monitoring środowiska pracy w zakresie parametrów radiologicznych- dwie części.

Numer sprawy: 
28/P/2017
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
29/08/2017

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:  Część nr 1: Dostawa pięciu monitorów skażeń powierzchniowych wraz z  oprogramowaniem  serwisowym, przewodami zasilającymi i dokumentacją techniczną.    Część nr 2: Dostawa dziesięciu monitorów mocy dawki wraz z  oprogramowaniem  serwisowym, przewodami zasilającymi i dokumentacją techniczną.  

Products

Our product range includes radiopharmaceuticals, radiochemicals, radioactivity standards and sealed radiation sources. We offer a broad selection of services and workshops, and training.

About Us

National Centre for Nuclear Research, Radioisotope Centre POLATOM is manufacturer and distributor of the isotopic goods applied in medicine, research and development, industry and environment protection.

Certificates

The high professionalism of our company has been confirmed by a number of certificates including GMP for radiopharmaceutical production.