Dostawa aplikatorów do kapsułek do Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM w ilości 150 000 kpl. w okresie 3 lat.

Numer sprawy: 
26/P/2017
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
04/09/2017

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa aplikatorów do kapsułek do Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM. Dostawy będą odbywały się sukcesywnie w łącznej ilości 150 tys. kompletów (50 tys. kpl w skali roku) przez okres 3 lat od daty podpisania umowy, w systemie zleceń jednostkowych, w terminach podyktowanych zapotrzebowaniem Zamawiającego i każdorazowo przez niego wskazywanych. 

Products

Our product range includes radiopharmaceuticals, radiochemicals, radioactivity standards and sealed radiation sources. We offer a broad selection of services and workshops, and training.

About Us

National Centre for Nuclear Research, Radioisotope Centre POLATOM is manufacturer and distributor of the isotopic goods applied in medicine, research and development, industry and environment protection.

Certificates

The high professionalism of our company has been confirmed by a number of certificates including GMP for radiopharmaceutical production.