Modernizacja pomieszczeń czystych nr 113D i 114D

Numer sprawy: 
34/P/2017
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
22/11/2017

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej oraz wykonanie  robót budowlano-montażowych polegających na   adaptacji budowlanej i instalacyjnej pomieszczeń do standardów zawartych w GMP oraz przeprowadzenie procesów ich kwalifikacji i walidacji. Zadanie będzie realizowane w Otwocku przy ul. Andrzeja Sołtana 7 (budynek 24D pomieszczenie 114D i 113D). Pomieszczenia będą docelowo spełniać funkcje farmaceutycznych  pomieszczeń produkcyjnych i będą w klasie czystości D i C według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 października 2008 roku w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (wraz z późniejszymi zmianami). Modyfikowane pomieszczenia będą przeznaczone do znakowania radioizotopowego oraz do wytwarzania zestawów iniekcyjnych przeznaczonych do stosowania klinicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposobu jego wykonania stanowią: Załącznik A do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - PFU  Załącznik C do SIWZ - Dodatkowe wymagania.Załącznik D do SIWZ – Regulamin. 

Products

Our product range includes radiopharmaceuticals, radiochemicals, radioactivity standards and sealed radiation sources. We offer a broad selection of services and workshops, and training.

About Us

National Centre for Nuclear Research, Radioisotope Centre POLATOM is manufacturer and distributor of the isotopic goods applied in medicine, research and development, industry and environment protection.

Certificates

The high professionalism of our company has been confirmed by a number of certificates including GMP for radiopharmaceutical production.