Dostawa sprzętu teleinformatycznego oraz przedłużenie okresu gwarancji na sprzęt teleinformatyczny posiadany przez Zamawiającego – 3 części.

Numer sprawy: 
05/P/2018
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
25/01/2018

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:a) w zakresie Części Nr 1: dostawa, instalacja i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego teleinformatycznego sprzętu sieciowego wraz z nieodpłatnym przyjęciem zużytego sprzętu elektronicznego Zamawiającego, w ilości odpowiadającej wagowo sprzętowi dostarczonemu.b) w zakresie Części Nr 2: dostawa, instalacja i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego teleinformatycznego sprzętu serwerowego wraz z nieodpłatnym przyjęciem zużytego sprzętu elektronicznego Zamawiającego, w ilości odpowiadającej wagowo sprzętowi dostarczonemu.c) w zakresie Części Nr 3: przedłużenie okresu gwarancji na sprzęt teleinformatyczny posiadany przez Zamawiającego.

Products

Our product range includes radiopharmaceuticals, radiochemicals, radioactivity standards and sealed radiation sources. We offer a broad selection of services and workshops, and training.

About Us

National Centre for Nuclear Research, Radioisotope Centre POLATOM is manufacturer and distributor of the isotopic goods applied in medicine, research and development, industry and environment protection.

Certificates

The high professionalism of our company has been confirmed by a number of certificates including GMP for radiopharmaceutical production.