Dostawa trzech fabrycznie nowych samochodów ciężarowych do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM w dwóch etapach (2+1)

Numer sprawy: 
02/P/2018
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
05/02/2018

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego, NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM, trzech fabrycznie nowych, rocznik 2018, samochodów ciężarowych, przystosowanych do przewozu materiałów promieniotwórczych. Dostawa samochodów nastąpi w dwóch etapach (2+1). Specyfikacje techniczne zamawianych samochodów stanowią załącznik do SIWZ.   

Products

Our product range includes radiopharmaceuticals, radiochemicals, radioactivity standards and sealed radiation sources. We offer a broad selection of services and workshops, and training.

About Us

National Centre for Nuclear Research, Radioisotope Centre POLATOM is manufacturer and distributor of the isotopic goods applied in medicine, research and development, industry and environment protection.

Certificates

The high professionalism of our company has been confirmed by a number of certificates including GMP for radiopharmaceutical production.