Bezgotówkowa sprzedaż Zamawiającemu paliw silnikowych ciekłych na stacjach paliw Wykonawcy objętych system kart paliwowych.

Numer sprawy: 
10/P/2018
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
28/03/2018

 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, bezgotówkowa sprzedaż Zamawiającemu paliw silnikowych ciekłych:  - oleju napędowego w ilości  180 000 (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy) litrów  - benzyny bezołowiowej w ilości 7 000 (słownie: siedem tysięcy) litrów przy użyciu otrzymanych od Wykonawcy indywidualnych dla każdego pojazdu kart paliwowych. Sprzedaż paliw odbywać się będzie na stacjach paliw Wykonawcy działających w obejmującej cały kraj sieci stacji paliw, do której należy Wykonawca,  przez okres 36 miesięcy od daty podpisania umowy z Wykonawcą. 

Products

Our product range includes radiopharmaceuticals, radiochemicals, radioactivity standards and sealed radiation sources. We offer a broad selection of services and workshops, and training.

About Us

National Centre for Nuclear Research, Radioisotope Centre POLATOM is manufacturer and distributor of the isotopic goods applied in medicine, research and development, industry and environment protection.

Certificates

The high professionalism of our company has been confirmed by a number of certificates including GMP for radiopharmaceutical production.