Dostawa elementów, montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacji w budynku 24A”.

Numer sprawy: 
16/P/2018
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
09/05/2018

Przedmiotem zamówienia jest zainstalowanie i uruchomienie systemu klimatyzacji (system VRF / VRV lub równoważny) ze zmienną ilością (przepływem) czynnika chłodniczego w budynku 24A.

Products

Our product range includes radiopharmaceuticals, radiochemicals, radioactivity standards and sealed radiation sources. We offer a broad selection of services and workshops, and training.

About Us

National Centre for Nuclear Research, Radioisotope Centre POLATOM is manufacturer and distributor of the isotopic goods applied in medicine, research and development, industry and environment protection.

Certificates

The high professionalism of our company has been confirmed by a number of certificates including GMP for radiopharmaceutical production.