Dostawa mierników mocy dawki oraz mierników skażeń promieniotwórczych do monitorowania środowiska pracy – dwie części.

Numer sprawy: 
14/P/2018
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
22/05/2018

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Część nr 1: Dostawa dwóch monitorów skażeń powierzchniowych z  oprogramowaniem serwisowym, przewodami zasilającymi i dokumentacją techniczną wraz z ich montażem i uruchomieniem.   Część nr 2: Dostawa sześciu monitorów mocy dawki  z  oprogramowaniem serwisowym, przewodami zasilającymi i dokumentacją techniczną wraz z ich montażem i uruchomieniem.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz minimalne wymagania techniczne zawarte są w Załączniku A do SIWZ.  

Products

Our product range includes radiopharmaceuticals, radiochemicals, radioactivity standards and sealed radiation sources. We offer a broad selection of services and workshops, and training.

About Us

National Centre for Nuclear Research, Radioisotope Centre POLATOM is manufacturer and distributor of the isotopic goods applied in medicine, research and development, industry and environment protection.

Certificates

The high professionalism of our company has been confirmed by a number of certificates including GMP for radiopharmaceutical production.