Wykonanie śluzy farmaceutyczno-dozymetrycznej przy części D bud. 24

Numer sprawy: 
19/P/2018
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
24/08/2018

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbiórki dobudówki i budowa śluzy komunikacyjnej przy bud. Nr 24 na terenie NCBJ na części działki nr ewidencyjny 17 w obrębie 257 w Otwocku.

Products

Our product range includes radiopharmaceuticals, radiochemicals, radioactivity standards and sealed radiation sources. We offer a broad selection of services and workshops, and training.

About Us

National Centre for Nuclear Research, Radioisotope Centre POLATOM is manufacturer and distributor of the isotopic goods applied in medicine, research and development, industry and environment protection.

Certificates

The high professionalism of our company has been confirmed by a number of certificates including GMP for radiopharmaceutical production.