Dostawa sprzętu teleinformatycznego wraz z akcesoriami – 2 części: Część Nr 1 – Dostawa zestawów komputerowych stacjonarnych wraz z akcesoriami,Część Nr 2 – Dostawa zestawów komputerowych przenośnych wraz z akcesoriami

Numer sprawy: 
31/P/2018
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
27/08/2018

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego zestawów komputerowych stacjonarnych wraz z akcesoriami (Część Nr 1 zamówienia) oraz dostawa zestawów komputerowych przenośnych wraz z akcesoriami (Część Nr 2 zamówienia).Dodatkowo Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia wybranej losowo przez Zamawiającego próby statystycznej liczącej 10 zestawów komputerowych stacjonarnych oraz 2 zestawy komputerowych przenośnych.Ponadto, wymagane jest od Wykonawcy wypakowanie dostarczonego sprzętu z opakowań fabrycznych i odbiór tych opakowań, oraz  nieodpłatne przyjęcie zużytego sprzętu elektronicznego Zamawiającego  w stosunku wagowym 1/1 (waga sprzętu dostarczonego w ramach zamówienia/waga zużytego sprzętu Zamawiającego). 

Products

Our product range includes radiopharmaceuticals, radiochemicals, radioactivity standards and sealed radiation sources. We offer a broad selection of services and workshops, and training.

About Us

National Centre for Nuclear Research, Radioisotope Centre POLATOM is manufacturer and distributor of the isotopic goods applied in medicine, research and development, industry and environment protection.

Certificates

The high professionalism of our company has been confirmed by a number of certificates including GMP for radiopharmaceutical production.