Wykonanie i dostawa pojemników osłonnych do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM w systemie dostaw sukcesywnych w okresie trzech lat- 13 części.

Numer sprawy: 
24/P/2018
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
17/09/2018

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego, NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM, ołowianych pojemników osłonnych - 13 typów, wymienionych i opisanych wSIWZ wraz z załącznikami. 

Products

Our product range includes radiopharmaceuticals, radiochemicals, radioactivity standards and sealed radiation sources. We offer a broad selection of services and workshops, and training.

About Us

National Centre for Nuclear Research, Radioisotope Centre POLATOM is manufacturer and distributor of the isotopic goods applied in medicine, research and development, industry and environment protection.

Certificates

The high professionalism of our company has been confirmed by a number of certificates including GMP for radiopharmaceutical production.