Remont i modernizacja pomieszczeń w OR POLATOM w budynku Nr 24ABCD

Numer sprawy: 
34/P/2018
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
08/10/2018

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń 022A; 1Aa; 120A; 02C; 03C; 04C; 05C; 015C; 016C; 017C; 123D; 124D; 05D; 2D; 30D, który musi być realizowany zgodnie z etapami realizacji określonymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ oraz z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, zasadami sztuki budowlanej oraz wiedzą i doświadczeniem.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik A  -  Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania związane z realizacją zamówienia: Załącznik C  -  Dodatkowe wymagania Załącznik D  -  Regulamin.      

Products

Our product range includes radiopharmaceuticals, radiochemicals, radioactivity standards and sealed radiation sources. We offer a broad selection of services and workshops, and training.

About Us

National Centre for Nuclear Research, Radioisotope Centre POLATOM is manufacturer and distributor of the isotopic goods applied in medicine, research and development, industry and environment protection.

Certificates

The high professionalism of our company has been confirmed by a number of certificates including GMP for radiopharmaceutical production.