Rozbudowa i modernizacja systemu informatycznego w NCBJ OR – POLATOM – 2 części: Część Nr 1 – Dostawa macierzy dyskowej wraz przełącznikami sieci SAN Fibre Chanel, Część Nr 2 – Rozbudowa posiadanej macierzy dyskowej HPE MSA 2040

Numer sprawy: 
35/P/2018
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
11/10/2018

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Część Nr 1 zamówienia: dostawa do siedziby Zamawiającego macierzy dyskowej, przełączników sieci SAN Fibre Chanel,  koniecznego oprogramowania oraz   zamontowanie, uruchomienie i przetestowanie systemu dowodzące  poprawności jego działania.  Część Nr 2 zamówienia  rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego macierzy dyskowej o dodatkową półkę 12 dysków obejmująca dostawę sprzętu, montaż, uruchomienie wraz z przetestowaniem dowodzącym poprawności działania układu.   

Products

Our product range includes radiopharmaceuticals, radiochemicals, radioactivity standards and sealed radiation sources. We offer a broad selection of services and workshops, and training.

About Us

National Centre for Nuclear Research, Radioisotope Centre POLATOM is manufacturer and distributor of the isotopic goods applied in medicine, research and development, industry and environment protection.

Certificates

The high professionalism of our company has been confirmed by a number of certificates including GMP for radiopharmaceutical production.