Dostawa urządzeń laboratoryjnych do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM – 3 części.

Numer sprawy: 
41/P/2018
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
14/11/2018

 Przedmiotem niniejszego, podzielonego na 3 części zamówienia, jest dostawa do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM następujących, fabrycznie nowych urządzeń laboratoryjnych:  Część Nr 1 - Detektor radiometryczny do chromatografii cieczowej - 1 szt. Część Nr 2 - Zestaw pomp do chromatografii cieczowej - 1 szt. Część Nr 3 - Wielokanałowy scyntylacyjny licznik gamma wraz z oprogramowaniem i komputerem        - 1 szt.  Zamawiane urządzenia laboratoryjne wraz z akcesoriami muszą spełniać parametry techniczne oraz inne wymagania określone dla każdego z nich w Załączniku A do SIWZ - Specyfikacje techniczne.   

Products

Our product range includes radiopharmaceuticals, radiochemicals, radioactivity standards and sealed radiation sources. We offer a broad selection of services and workshops, and training.

About Us

National Centre for Nuclear Research, Radioisotope Centre POLATOM is manufacturer and distributor of the isotopic goods applied in medicine, research and development, industry and environment protection.

Certificates

The high professionalism of our company has been confirmed by a number of certificates including GMP for radiopharmaceutical production.