Dostawa ditlenku telluru (TeO2) do Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM.

Numer sprawy: 
47/P/2018
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
19/12/2018

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM ditlenku telluru (TeO2) w ilości 480 kg. Wymagana czystość chemiczna:                    > 99,50 %   Opakowanie jednostkowe:                              10 - 40 kg        Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z dostawą karty charakterystyki produktu oraz certyfikatu jakości.   Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w ośmiu dostawach,  w cyklu kwartalnym, po 60 kg każda.

Products

Our product range includes radiopharmaceuticals, radiochemicals, radioactivity standards and sealed radiation sources. We offer a broad selection of services and workshops, and training.

About Us

National Centre for Nuclear Research, Radioisotope Centre POLATOM is manufacturer and distributor of the isotopic goods applied in medicine, research and development, industry and environment protection.

Certificates

The high professionalism of our company has been confirmed by a number of certificates including GMP for radiopharmaceutical production.