Dostawa 20 000 kompletów igieł do generatorów Mo/Tc do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM w systemie dostaw sukcesywnych w okresie czterech lat

Numer sprawy: 
05/P/2019
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
28/03/2019

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego - NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM 20 000  kompletów igieł do generatorów technetowych (Mo/Tc) w systemie dostaw sukcesywnych, partiami,  w okresie czterech lat od daty podpisania umowy lub do czasu wyczerpania ilości określonej w SIWZ do niniejszego postępowania.  

Products

Our product range includes radiopharmaceuticals, radiochemicals, radioactivity standards and sealed radiation sources. We offer a broad selection of services and workshops, and training.

About Us

National Centre for Nuclear Research, Radioisotope Centre POLATOM is manufacturer and distributor of the isotopic goods applied in medicine, research and development, industry and environment protection.

Certificates

The high professionalism of our company has been confirmed by a number of certificates including GMP for radiopharmaceutical production.