15 mln euro dotacji z UE dla NCBJ

15 mln euro dotacji z UE dla NCBJ

Na realizowany w Narodowym Centrum Badań Jądrowych projekt badawczy pn. Centrum Doskonałości NOMATEN, UE przeznaczyła aż 15 mln euro. Centrum zostało utworzone w 2018 r. w wyniku umowy pomiędzy NCBJ, a Fundacją na rzecz Nauki Polskiej. Udział w projekcie mają francuska komisja CEA i fińska firma VTT.

Dzięki 15 mln euro, uzyskanym przez konkurs UE Teaming, będzie możliwe poszerzenie zakresu działalności Centrum Doskonałości. Utworzone grupy badawcze będą zajmowały się m.in. materiałami odpornymi na ekstremalne warunki, na przykład dla przemysłu jądrowego, w tym dla reaktorów IV generacji, materiałami niezbędnymi dla wysokowydajnych instalacji chemicznych oraz syntezą nowych leków, w szczególności radiofarmaceutyków. Kluczowym elementem jest wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań wypracowywanych w sektorze jądrowym w zastosowaniach ogólnych, z korzyścią dla gospodarki i społeczeństwa. Ten projekt zagwarantuje odpowiednie warunki rozwoju dla naukowców pragnących pracować w dziedzinie badań, której znaczenie stale rośnie oraz jest szansą dla młodych pracowników naukowych.

Products

Our product range includes radiopharmaceuticals, radiochemicals, radioactivity standards and sealed radiation sources. We offer a broad selection of services and workshops, and training.

About Us

National Centre for Nuclear Research, Radioisotope Centre POLATOM is manufacturer and distributor of the isotopic goods applied in medicine, research and development, industry and environment protection.

Certificates

The high professionalism of our company has been confirmed by a number of certificates including GMP for radiopharmaceutical production.