Wykonanie i sukcesywna dostawa przez okres 3 lat opakowań transportowych kartonowych dla produktów Zamawiającego

Numer sprawy: 
09/P/2019
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
10/04/2019

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i sukcesywna dostawa do Zamawiającego - Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM, opakowań transportowych kartonowych (skrzyń) dla opakowań pojedynczych i zbiorczych, w asortymencie i ilościach określonych w SIWZ.

Products

Our product range includes radiopharmaceuticals, radiochemicals, radioactivity standards and sealed radiation sources. We offer a broad selection of services and workshops, and training.

About Us

National Centre for Nuclear Research, Radioisotope Centre POLATOM is manufacturer and distributor of the isotopic goods applied in medicine, research and development, industry and environment protection.

Certificates

The high professionalism of our company has been confirmed by a number of certificates including GMP for radiopharmaceutical production.