Dostawa elementów styropianowych do wypełnienia opakowań transportowych dla NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM przez okres 4 lat

Numer sprawy: 
08/P/2019
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
26/04/2019

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i sukcesywna dostawa do Zamawiającego, Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM, elementów styropianowych do wypełnienia opakowań transportowych w asortymencie i ilościach (łącznie w okresie 4 lat) opisanych w SIWZ wraz załącznikami.

Products

Our product range includes radiopharmaceuticals, radiochemicals, radioactivity standards and sealed radiation sources. We offer a broad selection of services and workshops, and training.

About Us

National Centre for Nuclear Research, Radioisotope Centre POLATOM is manufacturer and distributor of the isotopic goods applied in medicine, research and development, industry and environment protection.

Certificates

The high professionalism of our company has been confirmed by a number of certificates including GMP for radiopharmaceutical production.