III Międzynarodowa Konferencja Radiofarmaceutyczna: Radiofarmacja w ujęciu interdyscyplinarnym

III Międzynarodowa Konferencja Radiofarmaceutyczna: Radiofarmacja w ujęciu interdyscyplinarnym

III Międzynarodowa Konferencja Radiofarmaceutyczna to wydarzenie skupiające specjalistów
z dziedziny radiologii: lekarzy, radiofarmaceutów i fizyków medycznych, zainteresowanych rozwijaniem swoich umiejętności i poszerzaniem wiedzy w międzynarodowym gronie. Podczas trzech sesji konferencyjnych swoje wystąpienia
zaprezentuje 10 zaproszonych naukowców, w tym 4 gości
z zagranicy.
Dr hab. Katherine Gagnon ze Szwecji opowie o produkcji cyklotronów 68Ga i 99Tc, prof. Raisa Krasikova z Rosji zajmie się natomiast syntezą nukleofilowa aminokwasów aromatycznych znakowanych 18F poprzez fluorowanie za pośrednictwem Cu. Profesor
Alfred Morgenstern skupi się na leczeniu raka prostaty przy pomocy radiofarmacji, natomiast prof. dr Hans J. Wester opowie
o nowych rozwiązaniach w pozytonowej tomografii emisyjnej (PSMA). Wśród tematów wykładów znalazły się także peptydy znakowane izotopami i nowe metale w radiofarmacji.

Jeden z piątkowych paneli zakończy dyskusja z udziałem Konsultanta Krajowego ds. Medycy ny Nuklearnej oraz przedstawicieli Narodowego Centrum Badań Jądrowych i Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego o perspektywach rozwoju radiofarmacji w Polsce w świetle różnorodnych rozwiązań w krajach UE. W programie znalazł się także osobny panel skierowany do technologów medycyny nuklearnej i pielęgniarek z wykładami na temat diagnostyki radioizotopowej i obrazowej oraz narzędzi służących graficznej prezentacji danych, czy ocenie ilościowej.

Do udziału w Konferencji zapraszamy radiofarmaceutów, techników i lekarzy – m. in. przedstawicieli szpitali, uczelni, ośrodków naukowych, instytutów onkologicznych z całego kraju. W piątek wieczorem odbędzie się Branżowy Wieczór Integracyjny, gdzie w nieformalnej atmosferze będzie można kontynuować dyskusje rozpoczęte podczas sesji konferencyjnych.

Organizatorami merytorycznymi wydarzenia są: Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej, Zakład Chemii Farmaceutycznej, Analizy Leków i Radiofarmacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Zakład Medycyny Nuklearnej Centrum Onkologii w Bydgoszczy oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych
w Świerku. Za organizację logistyki wydarzenia odpowiada firma Interservis Sp. z o. o.

Kiedy: 26-27.09.2019

Gdzie: Focus Premium Hotel Pod Orłem, Bydgoszcz

Zgłoszenia: do 9.09.2019

Fee: 200 zł

Products

Our product range includes radiopharmaceuticals, radiochemicals, radioactivity standards and sealed radiation sources. We offer a broad selection of services and workshops, and training.

About Us

National Centre for Nuclear Research, Radioisotope Centre POLATOM is manufacturer and distributor of the isotopic goods applied in medicine, research and development, industry and environment protection.

Certificates

The high professionalism of our company has been confirmed by a number of certificates including GMP for radiopharmaceutical production.