Laboratorium Kontroli Jakości

Do podstawowych zadań Laboratorium Kontroli Jakości należy:

kontrola jakości materiałów wyjściowych, materiałów zadrukowanych, opakowań, produktów pośrednich i produktów gotowych zgodnie z wymaganiami specyfikacji, kontrola warunków wytwarzania radiofarmaceutyków zgodnie z wymaganiami GMP, walidacja stosowanych metod analitycznych nadzór nad próbami referencyjnymi i archiwalnymi prowadzenie prac rozwojowych w zakresie analizy chemicznej, mikrobiologicznej i radiochemicznej materiałów promieniotwórczych, opracowanie dokumentacji systemu jakości OR POLATOM zgodnie z obowiązującymi procedurami,

Zadania te realizowane są w trzech pracowniach tworzących Laboratorium Kontroli Jakości:

  1. Pracownia Analiz Chromatograficznych (DA-1).
  2. Pracownia Analiz Fizykochemicznych (DA-2).
  3. Pracownia Badań Mikrobiologicznych i Kontroli Zestawów Scyntygraficznych (DA-3).

 

Jakość:

Praca Laboratorium Kontroli Jakości jest organizowana zgodnie z wymaganiami GMP i normą ISO 9001.

Kadra:

Laboratorium dysponuje dziewiętnastoosobową kadrą pracowników o wysokich kwalifikacjach. Kwalifikacje pracowników spełniają wymagania związane z zakresem działania Laboratorium.

Potwierdzenie kompetencji:

Kompetencje Laboratorium potwierdzają audyty PCBC systemu jakości zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO9001:2001, inspekcje GIF, audyty odbiorców zagranicznych, udział w badaniach międzylaboratoryjnych m.in. w zakresie oznaczania czystości radiochemicznej oraz oznaczania zawartości endotoksyn bakteryjnych .

 

Products

Our product range includes radiopharmaceuticals, radiochemicals, radioactivity standards and sealed radiation sources. We offer a broad selection of services and workshops, and training.

About Us

National Centre for Nuclear Research, Radioisotope Centre POLATOM is manufacturer and distributor of the isotopic goods applied in medicine, research and development, industry and environment protection.

Certificates

The high professionalism of our company has been confirmed by a number of certificates including GMP for radiopharmaceutical production.